[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Brexit gör Skandinavien extra intressant Timber Trade Federation, de brittiska trähandlarnas egen organisation, arbetar för att göra trä attraktivare som material. Den långa traditionen i Skandinavien betyder mycket, säger vd:n för organisationen, David Hopkins.


Brexit gör Skandinavien extra intressant

Timber Trade Federation, de brittiska trähandlarnas egen organisation, arbetar för att göra trä attraktivare som material. Den långa traditionen i Skandinavien betyder mycket, säger vd:n för organisationen, David Hopkins.

01 Du representerar Timber Trade Federation (TTF) – vad är skillnaden mellan TTF och Wood for Good? 

– Timber Trade Federation är det organ som representerar träindustrin i Storbritannien. Vi ser till att alla medlemmar är uppdaterade kring riktlinjer och regler och att de följer produkt-, kvalitets- och hållbarhetsstandarderna. Vi är en samlande röst i kontakterna med myndigheterna och andra politiska intressegrupper, liksom ett forum för marknadsutveckling. Wood for Good genomför kampanjer riktade till arkitekter och andra intressenter på marknaden. De tillhandahåller finansiering från alla delar av värdekedjan – med en huvudkälla, nämligen Sverige! Men vi samarbetar bra. Faktum är att Christiane, som driver Wood for Good har sin arbetsplats på vårt kontor.

02 Vilka är medlemmarna i TFF? 

– TFF har omkring 300 medlemmar från hela Storbritannien. Kärnan består av de större importörerna och de största distributörerna. Men vi representerar en stor del av värdekedjan och har även två sågverk, egna distributörer, tillverkare av träramar och andra grupper som våra medlemmar.

03 Som tidigare journalist med många års erfarenhet av PR-branschen finns det många som säger att du för in frisk luft i den brittiska virkesindustrin. Har du en kommentar till det? 

– Jag skulle säga att det är mycket smickrande. Jag hoppas kunna tillföra något nytt till rollen och industrin. Det finns många med stor erfarenhet i industrin och det är naturligtvis mycket användbart. Men ibland är det

bra att ta med sig erfarenhet utifrån och ta med dig erfarenhet från andra områden. Det hjälper våra medlemmar att förstå att träindustrin har mycket mer gemensamt med andra än de kanske tror.

04 TFF har en ny strategi, kan du förklara den? 

– Strategin är mycket enkel. Våra medlemmar talar med en röst på marknaden och det är därför vår skyldighet att ta hand om resten av värdekedjan. Vi har stora förväntningar på våra medlemmar att de ska vara förebilder och vill ge dem en kommersiell fördel eftersom de visar vägen för andra. Vi säkerställer bra kommunikation med slutanvändare och inköpare, distributörer, byggnadsentreprenörer och arkitekter för att säkerställa att de känner till vad som ingår i standarderna, och att resten av värdekedjan endast köper produkter från TFF-medlemmar.

05 Vilka är TFF:s viktigaste uppgifter? 

Det är att hjälpa till att få virkesmarknaden i Storbritannien att växa, säkerställa att medlemmarnas behov tillgodoses genom våra tjänster samt att se till att trä ses som både dagens och morgondagens material.

06 Har Brexit haft någon inverkan på den brittiska virkesindustrin på kort eller lång sikt? 

– Det är en fråga som det är svårt att svara på för tillfället. Svaret är ”kanske”, men vi vet inte innan hela avtalet har förhandlats klart. Brexit hade en inverkan på kort sikt till följd av osäkerhet samt handeln med valutor. Utträdet har emellertid inte gjort att ekonomin har dykt, som några varnade för inför omröstningen. På lång sikt är jag oroad över den övergripande effekten på ekonomin om vi måste betala tullar på varor som importeras från EU. Om det krävs mer pappersarbete kommer detta att leda till ökade kostnader och längre leveranstider. Jag räknar med att det kommer att ordna sig med tiden, men detta är något som ingen annan än vi talar om för närvarande.

07 Varför är virke från skogarna i Skandinavien attraktivt i Storbritannien? 

Jag tror det finns flera anledningar till det. Först och främst handlar det så klart om volymen och priset. Det finns inga andra platser på jorden som kan konkurrera med Skandinavien i fråga om skogar. Och så handlar det självklart om kvalitet. Skandinaviskt sågat virke uppfyller i hög utsträckning C24-prestandakraven medan brittiskt virke går under kategorin C16. När dessa dessutom har samma pris kommer merparten att vilja köpa C24. Och varför skulle de inte göra det? Med tiden har virke från Skandinavien därför fått ett viktigt fäste på marknaden och det har även ett fördelaktigt pris. Vår inhemska skogsindustri går också riktigt bra för tillfället och går på i det närmaste full kapacitet.

08 Tror du att träbyggande kommer att bli vanligare i Storbritannien? 

Träbyggande växer exponentiellt i Storbritannien. Det beror delvis på att kvaliteten har förbättrats, hantverkskunnande och design, men även på att fastighetsmarknaden har fått en skjuts uppåt de senaste åren. Eftersom byggnadsentreprenörerna måste bygga snabbare, där de tillbringar kortare tid på byggarbetsplatserna, är det mer rationellt att bygga i trä. Procentandelen nya byggnader med trästommar har ökat från 12 till 27 på bara några år. Det är en hög tillväxttakt och vi ser gärna att det fortsätter så.

09 Hur kan vi få britterna att använda mer virkesprodukter, såsom behandlade fasadbeklädnader och att bygga mer i trä i största allmänhet? 

– Nyckeln här är utbildning och en positiv diskussion. För att det ska hända behöver vi gemensamt arbeta för att påverka konstruktörer, byggnadsentreprenörer och inredare som presenterar produkterna för andra. Det är konservativa och traditionella grupper och det tar tid att ändra deras tankesätt och ännu längre att förändra hur de faktiskt agerar.

10 Berätta för oss om din framtidsvision för den brittiska affärsrelationen till träindustrin i Sverige och Norge! 

Affärsmodellen som vi har med Sverige och Norge är mycket stark och livskraftig. Av skäl som uppenbart är förknippade med Brexit är Norge mycket intressant för Storbritannien just nu. Men det är en långvarig affärsrelation som med sitt djup innebär att det har skapats band som gör att den kommer att fortsätta under lång tid framöver.