[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Borlänge valde moduler Moelven Byggmodul har på kort tid byggt fem skolor i Borlänge, och ytterligare två är på gång. I kommunen har befolkningsutvecklingen redan nu överskridit prognosen för 2020, och det har resulterat i ett stort behov av snabb utbyggnad av skolor och andra institutioner och offentliga lokaler.


Borlänge valde moduler

Moelven Byggmodul har på kort tid byggt fem skolor i Borlänge, och ytterligare två är på gång. I kommunen har befolkningsutvecklingen redan nu överskridit prognosen för 2020, och det har resulterat i ett stort behov av snabb utbyggnad av skolor och andra institutioner och offentliga lokaler.

Fabriksbyggda moduler har många fördelar. Modulerna produceras i kontrollerad och väderskyddad miljö där risken för fuktskador helt har eliminerats. Bygget i fabrik är rationellt och tidseffektivt, och tekniken innebär att monteringstiden på byggplatsen är kort. Det ger både kvalitetsfördelar, miljömässiga fördelar och säker kostnadskontroll.

Borlänge kommun har ingen policy som föreskriver att träbyggnader eller fabriksbyggda lokaler ska vara förstahandsval. Man väljer det alternativ som är kostnadsmässigt mest fördelaktigt, och det hör till undantagen att ett platsbyggt hus blir billigare än ett fabriksbyggt.

Bästa pris.

– När det gäller valet av Moelven Byggmodul som leverantör av skolorna så är det resultat av att de hade bästa pris och att de kunde leverera inflyttningsklara byggnader som motsvarar våra funktionskrav på den tid vi hade lagt fast.
Johan Forsman,  AB Stora Tunabyggen

Upphandlingen var helt öppen, och vi hade även anbud från konkurrerande företag på platsbyggt, men det blir billigare att bygga med moduler, förklarar Johan Forsman på det kommunala fastighetsbolaget AB Stora Tunabyggen, som är byggherre.

Man hade fyra anbud att ta ställning till, och Moelven Byggmoduls förslag var totalt 10 miljoner kronor billigare för tre skolor än det näst billigaste, som var ett alternativ med tre platsbyggda skolor.

För fem år sedan byggde Moelven Byggmodul AB dels en skola i Ornäs, dels Trollskogens förskola i Borlänge. Den sistnämnda byggdes under hösten 2016 samman med en nyuppförd byggnad som också inrymmer förskola samt låg- och mellanstadieskola, och den tas i drift när vårterminen börjar 2017. Den totala ytan på tillbyggnaden uppgår till 1480 kvadratmeter och har plats för 200 barn. Tidigare under året har två andra skolor i samma storlek uppförts i kommunen.

– Vi har dessutom option på ytterligare två skolor som byggs ihop med befintliga skolor. Även de kommer att byggas som moduler, och de ska vara inflyttningsklara mot slutet av 2018, säger Johan Forsman.

Montering på tio veckor. Skolbyggnaderna har designats av arkitekt som anlitats av byggherren, och konstruktionsdetaljerna har därefter justerats av konstruktörer vid Moelven Byggmodul AB för att passa företagets produktion.

Med god planering har monteringstiden på plats kunnat begränsas till tio veckor – men det ställer särskilda krav på logistik, berättar Robin Sjölin som är Moelven Byggmoduls arbetsledare vid Trollskogens skola.

– När monteringstiden är så kort måste olika yrkesgrupper samsas om utrymmet och arbeta parallellt. Snickare och målare är Moelvens egen personal, och därutöver anlitar vi många externa företag – elektriker, rörarbetare, specialister på ventilation, låssmeder, mattläggare och andra. Det kräver att alla olika moment utförs i rätt ordningsföljd för att det ska fungera. Men vi har lång och bra erfarenhet på att planera byggen av det här slaget, så det löper friktionsfritt, säger han.

– I just det här fallet är ytterligare en leverantör involverad, påpekar Johan Bergkvist som är Moelvens projektledare:

– Förbindelsegången mellan den gamla byggnaden och den nya har byggts av en fristående entreprenör som har ansvar för driftssättning och att lås- och larmsystem och annat fungerar när tar skolan tas i bruk. Samarbetet med den entreprenören har fungerat friktionsfritt. Hela projektet har löpt mycket smidigt med hänsyn till den mycket korta tidsplan vi har haft, säger han.

Interesset har ökat. Jan Larsson är säljchef vid Moelven Byggmodul AB i Torsby som har levererat skolorna till Borlänge kommun. Han har arbetat i företaget i mer än 20 år och sett hur intresset för modulbyggda hus ökat genom åren.

– Vi har byggt mycket här i Borlänge tidigare, och vi får många förfrågningar inte bara från den här regionen utan även från andra delar av landet. Framförallt är det en tendens i Stockholmsområdet och Mälardalen att modulbyggt ses som ett attraktivt alternativ. Det handlar inte bara om skolor. Intresset gäller även äldreboenden och andra typer av byggnader, berättar han

– Allt fler har upptäckt fördelarna med fabriksbyggt, både när det gäller den snabba byggtiden, de lägre kostnaderna och flexibiliteten; en modulbyggnad kan ju även flyttas om det skulle bli nödvändigt i framtiden, konstaterar Jan Larsson.

Kontaktperson: Johan Bergkvist, +46 722440178