Mathallen: Bergens nya stolthet - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Mathallen: Bergens nya stolthet I Norges näst största stad har debatten om hur Torget ska se ut böljat länge. Den nya Mathallen tystade protesterna till och med från de mest skeptiska stadsborna.


Mathallen: Bergens nya stolthet

I Norges näst största stad har debatten om hur Torget ska se ut böljat länge.
Den nya Mathallen tystade protesterna till och med från de mest skeptiska stadsborna.

ATT PLACERA EN TOPPMODERN byggnad med stora glasfasader mitt på historisk mark på Torget i Bergen måste anses vara ett djärvt företag. Engagerade bergensare deltar nämligen mer än gärna i debatten om hur deras stad ska se ut.
  – Det har varit mycket diskussion och många starka åsikter, det stämmer, bekräftar näringslivsstadsrådet Gunnar Bakke i Bergens kommun.
   Kommunen har länge haft planer på att göra något med Torget. Frågan har bara varit vad.
  – Det har alltid funnits ett stort politiskt engagemang när det gäller Torget i Bergen. Fisketorget har legat här i 400 år och är ett av de mest kända varumärkena vi har. Faciliteterna började att bli slitna, och det är vårt jobb att förbättra och förnya området. Vi ville göra det möjligt för torghandlarna att stå inomhus på vintern och att strama upp utbudet av varor, berättar Bakke, som tycker att Mathallen definitivt har levt upp till förväntningarna.
  – Som med varje bygge i Bergen har det förts mycket diskussion runt färgval och form och så vidare, men efterhand har allt fler börjat tycka att det är fint. Byggnaden ligger så lågt att den inte skymmer den bakomliggande arkitekturen, och man har utsikt över Bryggen. Det är sammantaget en mycket trevlig plats att vara på, säger Bakke.
  I Mathallens första plan finns torghandlarnas bodar, serveringsställen och sittplatser för allmänheten, medan det andra planet inrymmer Turistbyrån och Norskt sjömatcenter. Byggnaden invigdes officiellt av ordförande Trude Drevland den 16 april förra året, och nominerades till Statens Byggeskikkpris 2013.

Från vår sida är Mathallen avsedd som
ett bidrag till den fortsatta historien.
Vi är ju bara en fotnot i historien.
Arkitekt Christine Biesel

TAR TILL VARA UTSIKTEN. När arkitekttävlingen om Mathallen utlystes 2009, fick man in 66 förslag. Till slut föll juryns val på förslaget från Edel Biesel Arkitekter.
 – Tävlingen gick ut på att röja undan på Torget och skapa trivsel och komfort, goda faciliteter för att hantera fisk, goda möjligheter att köpa sjömat samt att ta till vara utsikten. Mathallen gör att man kan uppleva Bryggen och Torget både utomhus och inomhus. Exteriör och interiör glider in i varandra, säger arkitekt Christine Biesel.
  Hygien och förvaring har tillgodosetts väl i det öppna rummet.
  – Torget i Bergen är både historisk mark och ett monument i sig som är en viktig turistattraktion.- Vi kallade vårt förslag «Historien fortsätter», vilket syftar på att vi nu tar ett steg framåt, in i den moderna tiden. Samtidigt har vi tagit till vara på historien när det gäller stadsplaneringen, och sett att det finns siktlinjer mot Bryggen. Vi valde att använda stora glasfasader som är så transparenta som möjligt och som kan öppnas på det första planet under fina sommardagar, fortsätter Biesel.
  Inspirationen till färgvalet har hämtats från byggnaderna runt Torget och på Bryggen.
  – Rödbrunt, ockragult och vitt har använts kring Vågen under alla tider, även på Bryggen, som ju finns med på Unescos världsarvslista. Från vår sida är Mathallen avsedd som ett bidrag till den fortsatta historien, vi är ju bara en fotnot i historien, säger Biesel.

BRANDSÄKRAT TRÄ. Till innertaket inne i -Mathallens första plan har man använt brandsäkrat trä.
  – Offentliga byggnader som är öppna för allmänheten omfattas av stränga brandskyddskrav. Vi -ville ha fina ytor och valde därför brand-impregnerat trä, säger Biesel.
  För Moelven Wood, som har utvecklat och tillverkar brandsäkrat trä, har Mathallen blivit en referensbyggnad.
  – Mathallen är ett typiskt exempel på en konstruktion med många människor i ett stort, genomgående rum med många öppna storkök, där det föreligger en viss risk för att det kan börja brinna. Vi har jobbat aktivt med brandskydd av trä i 15 år och vi har två olika system: brandmålat trä och brandimpregnerat trä. Vad valet faller på beror på arkitektens önskemål, säger Winfried Schaal, produktchef på Moelven Wood Prosjekt.
  När EU kom med nya byggvarudirektiv förra året uppdaterade Moelven samtidigt alla sina brandcertifikat, som är godkända för alla produkter. Det betyder att vi nu i teorin även kan leverera till utländska projekt. I dag levererar vi cirka 65 procent brandskyddat trä till exteriör och 35 procent till interiör. Mathallen i Bergen är omgiven av byggnader i tegel som ligger en bra bit bort, och därför var det inte nödvändigt med utvändigt brandskydd, fortsätter Schaal.
  Därmed är allt klart för att både Bergens invånare och alla turister kan handla och avnjuta sin sjömat inomhus.
 – Bergen är ju inte direkt känt för alla sina soldagar, så nu kan folk äntligen sitta och äta i skydd. Det är rätt och slätt Fisketorget med ett tak över, säger Winfried Schaal.

– Bergen är ju inte direkt känt för alla sina
soldagar, så nu kan folk äntligen sitta
och äta i skydd. Det är rätt och slätt
Fiske-torget med ett tak över.
Produktchef Winfried Schaal, Moelven Wood Prosjekt AS

POSITIV RESPONS. Neumann Bergen, stadens största leverantör av byggvaror, har levererat brandsäkrat trä till innertaket i Mathallen.
  – Innertaket är rödmålat och vi har bara fått positiva reaktioner. Folk i Bergen är stolta över Mathallen. Det har varit mycket prestige gällande placeringen, men processen har gått mycket smidigt, säger säljkonsult Tormod Tvedt hos Neumann.
  Innertaket är uppfört av Byggmester Erling Valde AS, och enligt byggmästare Jan Henning Bernhoft stötte man på en del utmaningar under arbetets gång.
  – Det blev en del trial and error. Men vi lärde oss mycket av det, och resultatet blev väldigt snyggt. Innertaket är byggt av vanliga plywoodskivor med ribbor i plywood, alltihop i brandsäkrat trä. Bergensarna har ju lätt för att ta bladet från munnen så det förekom en del skepsis i början, men nu hörs det inte längre något sådant. Mathallen har funnit sin plats på Torget, och folk har fått större möjligheter till servering och ett ställe att slå sig ner på, säger Bernhoft. 

 


 

Nya möjligheter med brandsäkrat trä

Unik teknik gör det nu möjligt att använda brandsäkrat trä i ytter- och innerpanel, konstruktioner, ribblösningar och skivor. Det finns i flera träslag och alla möjliga färger.

BRANDSÄKRAT TRÄ (BTT) är ett mycket bra och visuellt tilltalande alternativ som kan an-vändas där man annars inte kan använda trä.
  – I stora eller offentliga byggnader finns det ofta krav på brandskydd, och tidigare innebar detta att man inte kunde använda trä. Men nu producerar Moelven trä med två olika typer av brandskydd: impregnering och målning, berättar produktchef Winfried Schaal från Moelven Wood Prosjekt.
  Brandimpregnerat trä är vanligt hyvelvirke av gran och furu som tryckimpregneras med -Moelvens patenterade brandhämmande vätska FireGuard. Både ämnena som används och processen är dokumenterad som miljövänlig och upp-fyller de nya byggvarudirektiven från EU.
  Brandmålat trä är vanligt hyvelvirke som ytbehandlas på tre sidor med en industriell process med speciella brandhämmande målningssystem som levereras av Teknos, en av Europas ledande leverantörer av industriell ytbehandling.
  – På brandimpregnerat trä applicerar man först FireGuard från Moelven och därefter görs en mellanstrykning på fabrik. Därefter appliceras en toppstrykning på byggplatsen för att skydda impregneringen. Brandmålat trä grundas och sedan appliceras en mellanstrykning på fabrik, varefter toppstrykningen appliceras på byggplatsen. BTT ger också ett mycket bra skydd mot väderpåverkan, säger Teknos produktchef Oskar B. Strand.
  Vid en brand sväller målarfärgen och bildar därmed ett skyddande, varaktigt kollager. Den isolerande egenskapen förhindrar att brännbara gaser spaltas från träet. Vid långvarig påverkan från en brand kommer träet gradvis att omvandlas till kol och inte antändas, och därmed skyddas även det bakomliggande materialet mot brand.
  – På så vis tar det längre tid för branden att eventuellt bryta ut. Så om man till exempel ställer en sophink vid en vägg med BTT och tänder fyr på hinken, kommer byggnaden inte att antändas. Vår målarfärg ger den högsta bruksklassen som finns för organiskt brännbart material, du måste gå över till gipsskivor för att få en högre bruksklass, fortsätter Strand.
 Målarfärgen är också godkänd för utomhusbruk.
  – Målarfärg påverkas ju lätt av fuktighet, och därför är det lite speciellt att denna målarfärg även är godkänd för exteriört bruk. Fukten får helt enkelt inte fäste i de aktiva ämnen som förhindrar brand. Denna teknik har utvecklats av vårt laboratorium, och dessa produkter kan användas överallt där det behövs brandskydd, säger Strand.

Brandsäkrat trä (BTT)

BTT är ett mycket bra alternativ på platser där de brandtekniska kraven påbjuder brandsäkra material.

BTT är väl dokumenterat och testat. Moelven har full internationell certifiering på BTT enligt de nya EU-standarderna.

Impregneringen Fireguard är en patenterad Moelven-produkt.

Den har utvecklats i nära samarbete med SINTEF och Norges Branntekniske Laboratorium. 

BTT är resultatet av ett samarbete med färg-leverantören Teknos, som är ledande i Europa
när det gäller brandskydd.

BTT kan fås i alla färger.

 BTT är ett miljövänligt alternativ.