BREEAM till barnen - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
BREEAM till barnen Haukåsens förskola i Trondheim är den första färdigställda undervisningsbyggnaden med BREEAM-NOR-certifikat. Med tiden kommer kunskap, lek och skratt att sätta sig i de nya väggarna – som är byggda med Moelvens unika Iso3-reglar.


BREEAM till barnen

Haukåsens förskola i Trondheim är den första färdigställda undervisningsbyggnaden med BREEAM-NOR-certifikat. Med tiden kommer kunskap, lek och skratt att sätta sig i de nya väggarna – som är byggda med Moelvens unika Iso3-reglar.

Att bygga enligt klassificeringsverktyget BREEAM-NOR är än så länge förhållandevis nytt, men nu börjar de första byggnaderna att bli färdiga. I augusti fick Haukåsens förskola sitt slutliga godkännande efter inspektion av revisor. NCC Construction är stolta över att ha levererat Norges första undervisningsbyggnad som har godkänts för certifiering.
  – Våra erfarenheter säger att miljöbyggande inte är dyrare än att uppföra andra byggnader, men det förutsätter att entreprenören och rådgivare involveras redan tidigt i planeringsstadiet, säger Thomas Re Johnsen, regiondirektör för NCC Construction, till bygg.no.

Tydlig miljöprofil. Friluftsförskolan Haukåsen Barnehage har BREEAM-certifieringen «Very Good» och har därmed fått en tydlig miljöprofil, både när det gäller material, värmekälla, energiförbrukning och konstruktion. Förskolan har trä som huvudmaterial, och invändiga bärande väggar och övertäckningar består av massivträ. Byggnaden är uppförd med Moelvens specialreglar med inbyggt köldbryggsstopp i polyuretan. Detta är en ramverkslösning som gör det möjligt att bygga med 5–10 cm mindre isoleringstjocklek, utan att man behöver kompensera med fördyrande åtgärder i andra byggnadsdelar.
  – Med Iso3 kan man bygga med tunnare väggar och ändå uppfylla samma energikrav – det är själva framgångsfaktorn, säger verksamhetschefen Sven Egil Holmsen från Moelven Multi3. Han berättar att efterfrågan på reglarna ökar i takt med att användningen av BREEAM breder ut sig och att allt fler bygger passivhus och lågenergihus.
  – Vi ser att produkten föredras av de som vill bygga enligt nya miljöstandarder. De flesta stora bostadsproducenter har använt Iso3 i sin lansering av passivhus. Samtidigt använder de stora entreprenörerna Iso3 i kontorsbyggnader och skolor med passivhusstandard och BREEAM-krav.

Investerar kraftigt. På senare tid har Moelven Multi3 levererat Iso3 till flera stora projekt, bland annat till studentbostäderna i Toneheim, som är byggda enligt passivhusstandard, och till Profilbygget på Fornebu. Kontorsbyggnaden på 5 000 kvm har byggts enligt passivhusstandard med Excellent som förväntat BREEAM-betyg.
  – Det byggs även flera skolor med Iso3. Just nu uppförs Frydenhaugs skola i Drammen, Gran Skole på Furuset och Stasjonsfjellets skola på Høybråten med Iso3 i väggarna. Feedbacken från snickarna är positiv. De anser att det är ett rakt och lätt material, vilket även bidrar till att byggandet går snabbare och blir mer exakt.
  För att kunna bemöta efterfrågan har företaget planer på att investera i en automatiserad produktionsanläggning som femdubblar kapaciteten. Den revolutionerande Iso3-regeln vann Byggnäringens innovationspris 2011.