Attraktiva arbetsplatser - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Attraktiva arbetsplatser Visste du att kontorslokalernas utformning och kvalitet inte bara påverkar resultatet av de anställdas dagliga arbete, utan även är faktorer som ökar företagets attraktionskraft när det gäller att rekrytera kompetenta anställda?


Attraktiva arbetsplatser

Visste du att kontorslokalernas utformning och kvalitet inte bara påverkar resultatet av de anställdas dagliga arbete, utan även är faktorer som ökar företagets attraktionskraft när det gäller att rekrytera kompetenta anställda?

ARBETSMILJÖN ÄR VIKTIG både för produktiviteten och trivseln.
Ett gammalt och trist kontor lockar sällan fram kreativitet och arbetsglädje. Men även när man bygger nytt ska hänsyn tas till form, färg, ljus och akustik för att det ska bli riktigt bra. Inredningsarkitekten Alexandra Moore vet. Hon har forskat i teknisk psykologi om designens betydelse i kontorsmiljöer. Hennes nisch är att hitta modeller för förändring av lokaler där medarbetarna ska må bra och känna motivation.
  – Människors psykologiska behov och förutsättningar är mycket lika. Alla påverkas av ljus och färg, och även akustiken är viktig. Om ljudnivån blir för hög trivs vi inte och vi får problem med att koncentrera oss, säger Alexandra Moore.
Hon understryker dock att det som upplevs som en bra utformning och design kan variera mellan olika företag beroende på vad det enskilda före­taget sysslar med och hur det är organiserat.
  – Design har stor betydelse, inte bara funktionellt och estetiskt utan också hur vi använder miljön för att kommunicera ett företags värdeord. I stora företag, med många underaktörer, används ett grundkoncept som får olika kläder beroende på inriktning. Det kan vara val av möbler och andra accenter, säger hon.

TIDLÖST ELLER TRENDIGT? Det kreativa kollektivet Acne, som har kontor i Stockholm, London, Berlin och Los Angeles, valde en trendig inredning när de skulle utforma en ny miljö i ­kontorsbyggnaden i den svenska huvudstaden.
  – Det ser inte ut som ett vanligt kontor. Det har lite av hemkänsla över sig, berättar Erik Björnbom på Moelven Eurowand som levererat glasade väggar med aluminiumprofiler och vitmålade dörrpartier till ett trettiotal rum på kontoret.
  – Lokalerna ligger högt med en magnifik utsikt och med stora ljusinsläpp. Det är långt från det traditionella. Vi har i samråd med arkitekten tagit fram detaljer som skapar den miljö och den ­akustik som de velat uppnå, säger han.
Gekås i Ullared satsade däremot på en stram och tidlös design i sina nya kontorslokaler. De gamla kontorslokalerna hade 20 år på nacken, och efter en kontinuerlig och omfattande expansion räckte inte kontorsytorna längre till.
  – Vi hade verkligen växtvärk och valde att göra en omfattande satsning på att förbättra arbetsmiljön både vad gäller kontorets storlek samt luftkvalitet och design, berättar Tommy Johansson som är bygg- och fastighetschef vid företaget.
Projektet pågick under två år och omfattar dels 110 kontorsrum i fyra plan samt butiks- och lager­utrymmen.  Till kontoren valde man en stilren design med Moelven Eurowands vita mellanväggar och grå korridorsväggar med mycket glas. Mot de grå väggarna bryter dörrblad i björk.
  – Det var ett strategiskt val, och kontorsinredningen har anpassats till rummens design. Samtliga möbler är i björk med vita skåpluckor.
Det var aldrig aktuellt att bygga något tids­typiskt och trendigt. Tidlöst var nyckelord när man bestämde hur det nya kontoret skulle se ut.
  – Alla är nöjda med den ljusa arbetsmiljön och de möjligheter vi nu har att individuellt styra klimatet­ i varje rum, betonar Tommy Johansson.
FLEXIBILITET. Gekås utgör absolut inget unikt exempel. Med hög förändringstakt, nödvändiga nyrekryteringar och ökad affärsvolym växer många organisationer ur sina kontorslokaler. Plötsligt räcker lokalerna helt enkelt inte till längre. Små ombyggnader har skett, extra mellanväggar har satts upp för att skapa nya arbetsplatser. Men en dag har man nått gränsen. Enda lösningen är helt nya lokaler.
  – Kontorslokaler måste vara som ett gummiband. Ibland ska de rymma fler personer, ibland färre. Samtidigt ska det vara «intelligenta» kontor som tar hänsyn till människa, teknik och organisation, säger Alexandra Moore.
Hon låter sig inte styras av trender utan låter före­tagets behov och varumärke avgöra om valet ska falla på de senaste trenderna eller om det ­passar bättre med något mer traditionellt.
  – Många gånger blir det en blandning av alla stilar. Det ger ofta den bästa och mest hållbara lösningen. Det gäller också att tänka i termer som flexibilitet och långsiktighet. Saker och ting förändras under resans gång. Den prägel man ­sätter på ett kontor ska täcka dagens behov, men det gäller att också se hur den påverkar hela organisationen över tid, framhåller hon.

Kontorslokaler måste vara som ett gummiband. Ibland ska de rymma fler personer, ibland färre.
Alexandra Moore 

HELHETEN ÄR VIKTIG. Verksamhetens inriktning har också betydelse för vilket uttryckssätt man väljer och Alexandra Moore arbetar ofta i nära samarbete med reklambyråer och kommunikationsavdelningar för att finna rätt form. Hon säger att det allra viktigaste är att skapa goda delar som bildar en stark helhet. Hon framhåller också hur angeläget det är att arbeta i team med företagsledningen i den förändringsprocess det innebär att skapa ett nytt kontor. Det är också nödvändigt att ledningen är tydlig med vad man eftersträvar med en ny kontorsdesign.
  – Generellt kan man säga att ljus, luft, akustik och färgsättning spelar stor roll. En färglös inredning gör oss likgiltiga. Ljusa men varma färger som gult, orange och rött gör att vi mår bra och blir kreativa. Kalla mättade färger kan göra oss mer skärpta.

SATSA PÅ DAGSLJUS! – Trenderna på den senaste­ mässan visade att vi går mot mycket mer färg och starkare kulörer och medvetenheten om akustiska produkter verkar ha ökat. Men även trendkänsliga företag bör vara försiktiga med att slänga allt det gamla när de redesignar. Ta vara på det gamla som är bra och använd det tillsammans med det nya, säger Alexandra Moore och ger sitt bästa råd:
  – Satsa på maximalt med dagsljus i lokalerna och skapa en varierad miljö som stimulerar och motiverar till bra arbete. Många glasade partier ger en visuell överblick och främjar det sociala klimatet. Det skapar rum i rummet och hjälper oss navigera bättre i kontorslandskapen, säger hon.