[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Arkitektur mot diktatur Om du ritar en flickskola i Afghanistan, förändrar du världen. Det anser direktören för dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen.


Arkitektur mot diktatur

Om du ritar en flickskola i Afghanistan, förändrar du världen. Det anser direktören för dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen.

1. Hur bör arkitekter förhålla sig till detta att arbeta i länder som saknar demokrati?
Öppet och demokratiskt. Det vill säga med den inställningen att man måste argumentera för sina värderingar och därmed övertyga andra om att det är ens egna värderingar som är mest relevanta. Man måste ha medkänsla och inte vara avvisande.

2. Hur kan arkitekter vara med och förändra samhället?
Arkitekturen är konkret. Om du ritar en flickskola i Afghanistan, förändrar du världen. Därför kan arkitekter, både genom uppförda byggnadsverk och helt enkelt genom att finnas på plats i andra kulturer, medverka till att knuffa utvecklingen i en viss riktning.

3. Vilken roll spelar danska och skandinaviska arkitekter i utlandet?
Långt ifrån en så stor roll som de skulle kunna spela, och som efterfrågan på marknaden indikerar. Kris eller inte – aldrig förut i människans historia har det uppförts så många kvadratmeter per timme. Skandinaviska arkitekter och rådgivare har spetskompetens, men saknar den affärsmässiga sidan av saken, och det är det främsta skälet till att de tycker att det är svårt att tjäna pengar på nya marknader.

4. Vilka förväntningar har du på Expo 2010 i Shanghai? 
Stora, mycket stora. Både på kinesernas presentation, men också på den danska, som med BIGpaviljongen har den bästa historiska förutsättningen för att marknadsföra dansk kompetens och danska produkter, värderingar och levnadssätt.

5. Vad har den typen av evenemang att säga om arkitekturen och folks förståelse för den?
Inte så mycket kanske, tyvärr. Globaliseringen har bidragit till att det har blivit svårt att arrangera egna globala evenemang, helt enkelt för att alla evenemang är globala. Med andra ord är vi kanske inte mer intresserade av Expo i Shanghai än vi är av fastighetsmässan MIPIM i Cannes, även om kunskapspotentialen är astronomiskt mycket större i Shanghai.

6. Hur tror du att arkitektur kan förändra folks beteenden?
1920talets funktionalistiska synsätt i stadsplaneringen skilde på bostad, arbete och fritid. Då förändrades miljoner människors beteende radikalt. Arkitekturen har alltid bidragit till att förändra människors beteenden eftersom den är fysisk – du stöter på den, rätt och slätt, och måste antingen gå utanför den eller gå igenom den. Byggnader och rum kan förändra människors uppförande och t.ex. öka välfärden och produktiviteten på arbetsplatserna med element som rörelse, ljus och rum.

Arkitekturen har alltid bidragit till att förändra folks beteende eftersom den är fysisk – du stöter på den, rätt och slätt.
Kent Martinussen 

7. Vilken av Skandinaviens byggnader är mest lyckad?
Rundetårn i Köpenhamn. Genom arkitekturen förenar tornet mytologiska nivåer som himmel och jord på ett sätt som involverar både kropp och själ på ett underhållande vis.

8. Vilken skandinavisk byggnad tycker du sämst om?
De otaliga trista och oinspirerade folkskolor som byggdes på 1960och 1970talet över hela Skandinavien. Dem kan vi inte erbjuda till de kommande generationerna.

9. Hållbarhet var på allas läppar 2009 – hur ser det ut nu?
För ögonblicket tar vi oss en middagslur, i den meningen att vi tänker igenom saker efter FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i december 2009. Tåget kör dock strax vidare. Det vill säga att hela arkitekturen och stadsplaneringen kommer att värderas grundligt på nytt. På samma sätt kommer t.ex. teknik, transport och verksamhetsmetoder att omprövas. Det blir full fart framöver!

10. Vilka är de viktigaste tendenserna när det gäller hållbarhet och stadsutveckling?
Det finns två väsentliga faktorer. Den ena är transport, d v s infrastruktur, i vilken eldrivna transporter snabbt kommer att vinna terräng. Den andra är att det finns en enorm potential i förhållande till renovering av den befintliga byggnadsmassan över hela jordklotet, och inte minst i Skandinavien.

Fakta: Kent Martinussen

Kent Martinussen har varit direktör för Dansk Arkitektur Center sedan 2001. Centrat arbetar med utveckling och förmedling av arkitektur, stadsutveckling och byggnader. Martinussen är utbildad arkitekt från Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn och utländska universitet, och han har undervisat och forskat vid danska och utländska universitet och arkitektskolor. Dessutom har han drivit en egen ritateljé och haft en rad internationella projektutställningar med egna arkitekturprojekt, och han har varit utnämnd till jurymedlem i den 9:e internationella arkitekturbiennalen i Venedig.

Outlaw-arkitekten
Foto: Jan Lillehamre
Invånarna måste delta mycket mer aktivt i byggprocesserna än vad de gör idag. Det kommer att skapa bättre bostäder, anser arkitekt Benny Jepsen, som även uppmanar både byggherrar och konsumenter att ställa mycket högre krav på leverantörer av byggmaterial.
Herr Renovering
Foto: Dansk Arkitektur Center
Efter 14 år som svensk TV:s hemmafixare, är Martin Timell (52), övertygad om att trä är det allra bästa byggnadsmaterialet.
Gyllene tider
Foto: David Bicho
Det är dags att renovera miljonprogrammet, den svenska statens bostadssatsning från 1960- och 1970-talet. En svindlande kostnad, men med staten som pådrivande kraft kommer tidernas renoveringsprojekt att innebära samhällstillväxt, menar makroekonomen och journalisten Pekka Kääntä.