[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Anpassas till marknadens förändringar Sammanslagningen av tre bolag till ett – Moelven Wood Interiör AB – är ett led i ambitionen att flytta verksamheten framåt i värdekedjan, säger Mikael Axelsson som är VD i Moelven Wood AB.


Anpassas till marknadens förändringar

Sammanslagningen av tre bolag till ett – Moelven Wood Interiör AB – är ett led i ambitionen att flytta verksamheten framåt i värdekedjan, säger Mikael Axelsson som är VD i Moelven Wood AB.

– Vi ska fortsatt arbeta med träbaserade produkter, men marknadens behov förändras och det anpassar vi oss till, konstaterar han.

Det innebär bland annat att det sker satsningar på produktutveckling, ökad förädlingsgrad i de egna industrierna och marknadsföring riktad mot slutkunderna – alltså bygghandelns kunder. Det är en framgångsrik strategi.

– Vi tog de första stegen 2003, och under 2017 nådde vi en omsättning på 1,5 miljarder SEK, berättar Mikael Axelsson.

Ökad förädling

Det nya bolaget, Moelven Wood Interiör AB, blir en byggsten i satsningen på ökad förädlingsgrad och samordning som ska öka effektiviteten i verksamheten. I Torsby och Ånimskog hyvlas huvudsakligen panel och i f d Värmlands Trä i Säffle sker ytbehandling av produkterna.

– Vi tog de första stegen 2003, och under 2017 nådde vi en omsättning på 1,5 miljarder SEK, berättar Mikael Axelsson. Foto: Øyvind Lund– Vi tog de första stegen 2003, och under 2017 nådde vi en omsättning på 1,5 miljarder SEK, berättar Mikael Axelsson. Foto: Øyvind Lund

Övriga bolag som ska medverka till att flytta fram Moelven Woods position på marknaden är Moelven List AB, som producerar listverk, och Moelven Lovene AB som tillverkar MDF-skivor, samt Moelven Valåsen AB som tillverkar byggträ och Moelven Vänerply AB som tillverkar plywood. Sedan bolaget införlivades i koncernen 2011 har stora investerat gjorts för att öka effektiviteten och man har tagit fram nya funktionella skivor i nya format.

– Vänerply är en verklig framgångssaga. Produktutvecklingen har gjort att plywoodskivan åter är en allvarlig konkurrent till annat skivmaterial - mycket på grund av dess egenskaper med formstabilitet och skruvhållfasthet, men även att nya format gör den enklare att använda och lättare att montera, säger Mikael Axelsson och berättar att investeringarna i fabriken och produktutvecklingen fortsätter, exempelvis med ytbehandling av plywood.

Produktutvecklingen har gjort att plywoodskivan åter är en allvarlig konkurrent till annat skivmaterial.

Produktutvecklingen har gjort att plywoodskivan åter är en allvarlig konkurrent till annat skivmaterial. 

Läs mer om plywood här. 

Trading

– Parallellt med den egna produktionen har Moelven Wood AB en tradingverksamhet för annat träbaserat skivmaterial som 2017 uppgick till 400 miljoner SEK och har vuxit hela tiden, men tog ännu större fart efter förvärvet av DLH i slutet av 2016. I Wood AB finns även försäljning av material till byggprojekt – det är ett område som växer och som förra året omsatte cirka 100 miljoner SEK. En viktig produkt är fasadvirke till höga träbyggnader, säger Axelsson.

De senaste åren har försäljningen av ytbehandlad panel ökat starkt. Cirka 60 procent av den utvändiga panel som Moelven Wood säljer är grundmålad. Av all listverk som säljs är 80 procent målad och närmare 85 procent av all invändig panel har också ytbehandlats på fabrik.

Stora investeringar

– Vi genomför flera stora investeringar de närmaste åren för att bevara och stärka konkurrenskraften. I början av året tas en ny tork i drift vid Vänerply och därefter väntar en stor investering för ökad automatisering vid företaget. I Säffle bygger vi ett nytt måleri, vid Moelven List uppgraderar vi ett befintligt måleri och 2019 får troligen Valåsen ett nytt måleri. Dessutom planerar vi för en ny hyvellinje vid Moelven List, säger Axelsson.

Successivt har företaget anpassat organisationen till en snabbt föränderlig marknad, med spetskompens inom marknadskommunikation, produktutveckling, miljö och kvalitet.

– Vi har allt ”in house” och det är en viktig resurs för alla bolag i Moelven Wood, framhåller Mikael Axelsson.