[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Alla goda ting är trä Trä kommer att vinna terräng när vi bygger framtidens bostäder, spår Niclas Svensson, chefen för Sveriges Träbyggnadskansli.


Alla goda ting är trä

Trä kommer att vinna terräng när vi bygger framtidens bostäder, spår Niclas Svensson, chefen för Sveriges Träbyggnadskansli.

1. Hur stort kan man egentligen bygga i trä?
– Det finns niovåningshus i trä, men exakt hur högt man kan bygga får producenter och konstruktörer svara på. Jag tycker att alla hus upp till fem eller sex våningar skulle byggas i trä, som är både miljö­ och klimatvänligt.

2. Sveriges Träbyggnadskansli höll seminarier under arkitekturmässan i Göteborg – vad tyckte du om mässan?
– Den är ett bra första steg. Det är viktigt att skapa en bra debatt om arkitektur. Ämnet är angeläget för alla och en arkitekturmässa lockar till sig även andra grupper. Det jag saknade var ett starkt engagemang från politiskt håll. Med ett tydligare inslag av lokala beslutsfattare blir det mer krydda i debatten. Vi måste lämna funktionalismens tvångströja och föra arkitekturen och plane­ringen in i 2000­-talet, i en modern tid präglad av livskvalitet och ekologiskt och socialt samhälls­byggande. 

3. Hur kommer rollerna för byggherre, arkitekt och producent att utvecklas med ett ökat industriellt byggande?
– Jag tror att det kommer att vända upp och ner på väldigt mycket – men på ett positivt sätt. Förr uppkallades alla viktigare byggnader efter arkitekten, idag är det påfallande ofta byggföre­tagets namn! Det borde självfallet också idag vara arkitekten, som antagligen kommer at få en mer betydelsefull ställning i framtiden. Samtidigt krä­ver industriellt byggande mer samarbete mellan alla parter i ett projekt. Byggbranschen har stelnat i sina former sen miljonprogrammets dagar på 1970-­talet. Och det får alla vi som bor i eller de som förvaltar dessa bo­städer betala för i form av skenande byggkostnader, otidsenliga byggmetoder och dåliga miljölösningar. Produktivitetsutvecklingen i byggbranschen är lika med noll, och det måste ses som oförsvarligt av alla, inte minst politiker på alla nivåer.

4. Vad kommer att vara viktigast för den fortsatta utvecklingen av industriellt byggande?
– Hållbart kommer att vara ett nyckelord. Fram till nu har nästan alla diskussioner i byggsektorn handlat enbart om byggpriser och maximerad vinst, men framöver kommer termer som klimat och ekologi att få en allt större betydelse – bland annat för att det finns en politisk kraft som driver på i den riktningen. Den politiska kraften vilar i sin tur på en allmän opinion. Allt detta talar för en kraftigt ökad efterfrågan på moderna träbyggnader. Vi människor älskar trä, eller som Stig Claesson, ”Slas”, uttryckte det: ”Det bor en granjävel i varje svensk.” 

5. Vilken roll kommer sveriges träbyggnadskansli att ha i den nya trästrategin?
– Vi vill vara en bro mellan leverantörer och kommuner. I år har vi tagit ett kliv framåt och ser arkitekten som en viktig partner. Hittills har trähus ofta efterliknat betonghus för att beställare och kommuner har känt en trygghet i detta, men jag bedömer att arkitekterna kan flytta fram det moderna träbyggandets positioner. Det är viktigt att byggnation för 2000­talet speglar ett samhälls­byggande som är modernt och som bär med sig en minimal ekologisk ryggsäck. Här kommer arkitek­tur att vara navet som allt snurrar kring.

6. Vilken möjlighet öppnar sig för industriella träbyggnadsföretag?
– Jag är övertygad om att de kommer att bli storspelare på den svenska bostadsbyggnadsmark­naden. Det finns så stora fördelar med lättbygg­nadsteknik i trä, och det går att transportera industriellt byggda hus längre än vad som sker idag – både inom landet och till andra länder.

7. Vad har de som arbetar med industriellt byggande missat, och vad kan de utveckla?
– De har oftast sett sig som ett komplement till platsbyggande företag istället för att se sig som storspelare. Men nu finns det många goda exempel som visar styrkan och möjligheterna med industri­ellt byggande. Ett sådant är de takpåbyggnader som Moelven gjort på Sandhamnsgatan i Stockholm. Där har man byggt exklusiva radhus på befintliga byggnader. Det visar potentialen. Under senare tid byggs också bostadsrätter industriellt. Det här är ett steg som man kanske kunde ha tagit tidigare. Det finns så många fördelar med det industriella byg­gandet, exempelvis högre precision, väsentligt färre byggfel och klimatskyddad produktion. 

Vi måste lämna funktionalismens tvångströja och föra arkitekturen och plane­ringen in i 2000­-talet, i en modern tid präglad av livskvalitet och ekologiskt och socialt samhälls­byggande.

8. Hur kommer konkurrenssituationen att se ut?
– Jag är säker på att de stora, etablerade bygg­företagen följer utvecklingen och tar till sig alla signaler om ökad användning av trä och industri­ell produktionsteknik. Det finns exempel på det, bland annat Skanskas och Ikeas koncept BoKlok. Vi kommer att se en fortsatt utveckling och fler företag kommer att gå i samma riktning. De blir viktiga spelare på den här arenan. 

9.Kort sagt, är trä framtiden?
– Ja, tveklöst. Och den slutsatsen tar sin ut­gångspunkt i byggsystemens fördelar, inte primärt materialet.

10. Vad exakt uppnår vi?
– Valet borde vara enkelt: Med de nya byggsystemen i trä får vi en upp till 80 procent kortare byggtid. Själva byggprocessen flyttas in på fabriken i en kvalitetssäker miljö – därmed avskaffas byggarbetsplatsen och ersätts med en montageplats. Arbetsorganisationen förändras och produktiviteten blir högre. Byggnaderna får i många fall bättre prestanda för brand, ljud och stabilitet. Transportbehovet kan troligen halveras och inte minst minskar utsläppen av växthusgaser radikalt – upp emot 90 procent i byggprocessen. Så vad väntar vi på?

 

Fakta: Niclas Svensson

Niclas Svensson är chef för Sveriges Träbyggnadskansli, som har till uppgift att tillhandahålla information och projektstöd när det gäller byggnation i trä. Kansliet verkar inom ramen för ett pågående samarbete mellan Skogsindustrierna, Trä- och Möbelföretagen, GS Facket och Projekt Trästad 2012.

Moderna byggnader
I höstas förra året fick studenterna i Horten 100 nya studentbostäder i Campus Bakkenteigen.\nFoto: Jan Lillehamre
Allt fler studentbostäder, äldreboenden och bostäder byggs med moduler. Gör det arkitekturen ful, trist och tråkig?
Dolda trämöjligheter
– När vi tänker på användningen av trä i byggnader är det ofta i form av trä som syns på fasader eller i interiör. Men det finns också potential att använda trä i konstruktioner i högre grad än vad vi gör i dag.