14 våningar i trä - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


14 våningar i trä

Ett 45 meter högt bostadshus i trä är under planering i Bergen.
Om planerna blir verklighet, blir det världens högsta trähus.

DET ÄR BERGEN OG OMEGN BOSTADSBOLAG (BOB) som vill ge sig i kast med att bygga världens högsta trähus, och nu har kommunen gett klartecken till att uppföra en byggnad på 13 våningar vid Puddefjordsbron. Nu har bostadsbolaget presenterat skisser till en ny byggnad som är en våning högre. Om de får godkänt för detta kommer byggnaden att bli hela 45 meter hög. 
  Idag ligger världens högsta trähus, ett lägenhetshus på åtta våningar, i London. BOB vill utmana detta rekord med en byggnad uppförd med en bärande limträkonstruktion från Moelven Limtre AS. 
  Själva lägenheterna kommer att vara fabriksbyggda -moduler som kommer färdiginredda från en fabrik i Estland. 
  – Ingen har tidigare kombinerat limträanvändning med modulbygge på det sätt vi vill göra här. Med en så hög grad av fabrikstillverkning blir det ingen byggplats i vanlig mening, utan en monteringsplats. Byggnaden ska kunna uppföras på 6–7 månader, säger Ole Herbrand Kleppe till Bergens Tidende.