Varsam avverkning räddade örnar - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Varsam avverkning räddade örnar

Vissa insatser kräver mer omsorg än andra. När markägare berättar att det finns ett örnbo i en skog som ska avverkas är det viktigt att gå varsamt fram. Just detta besked fick Jan Klinteskog som är inköpare hos Moelven.
Den här unga örnen såg dagens ljus i det skogsparti som undantogs från avverkning. Foto: Johan Bohlin
Den här unga örnen såg dagens ljus i det skogsparti som undantogs från avverkning. Foto: Johan Bohlin
12.09.2012
Moelven Industrier ASA

– När vi avtalat om avverkning berättade markägaren att det finns ett örnbo någonstans i den skogen. Jag tog kontakt med länsstyrelsen och vi tittade gemensamt på området för att se om vi kunde göra en avverkning utan att störa fåglarna, berättar han.

I samråd med Johan Bohlin på länsstyrelsens naturvårdsenhet beslutades att man skulle spara ett cirkelformat område med 100 meters diameter runt den frötall som hyste örnparet.

– Det är första gången en avverkning sker vid ett örnbo och därför är det väldigt svårt att veta hur många träd örnarna vill ha runt omkring sig för att de ska känna sig trygga. Ett område på 100 meter ser ut att räcka. Det här örnparet levde genom häckningsperioden och ser av allt att döma ut att ha det bra, säger Johan Bohlin.

Det var han som för några år sedan upptäckte örnarna i skogen nära Kil i Värmland. Han berättade för markägaren att de finns där, och tack vare detta kunde deras hem räddas när det blev aktuellt att avverka just den skogen. Om nästet inte varit känt av markägaren hade allt, inklusive tallen med boet, avverkats.

I Värmland finns 14 kända havsörnspar. Elva av dem bor i Vänern och tre i skogsområden lite längre från sjön.

Kontakta:

Johan Bohlin, 054 19 70 68
Jan Klinteskog, 010 15 00 281

Bildtext: Den här unga örnen såg dagens ljus i det skogsparti som undantogs från avverkning. Här, från boet, ser man avverkningen i bakgrunden. Foto: Johan Bohlin.