[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Världens högsta trähus

Arthur och Anders Buchardt på AB Invest AS och entreprenören HENT AS har ingått totalentreprenadkontrakt för bygget av Mjöstornet i Brumunddal. Det blir världens högsta trähus.
Mjöstornet omfattar totalt ca 15 000 kvm, sträcker sig över 18 våningar och innehåller bland annat lägenheter, hotell, kontor, restaurang och tillhörande gemensamma utrymmen. Totalhöjden är på över 80 meter. Illustration: Voll Arkitekter.
Mjöstornet omfattar totalt ca 15 000 kvm, sträcker sig över 18 våningar och innehåller bland annat lägenheter, hotell, kontor, restaurang och tillhörande gemensamma utrymmen. Totalhöjden är på över 80 meter. Illustration: Voll Arkitekter.
08.02.2017
Moelven Industrier ASA

Samtidigt har HENT AS tecknat avtal med Moelven Limtre AS. Företaget i Moelven blir totalunderentreprenör och ska leverera limträ, kerto- och massivträkonstruktioner för bygget av tornet och simhallen i projektet.

Utvecklingssamarbete
Marknads- och utvecklingschef Knut Alstad på HENT AS säger att projektet är ett resultat av ett utvecklingssamarbete mellan AB Invest AS som byggherre, HENT AS som projektutvecklare och totalentreprenör, Voll Arkitekter AS och Moelven Limtre AS.  

– Traditionsrikt material i högteknologisk kontext är väl nyckelorden här. Det här är ett projekt som vi alla kommer att bli stolta över – och som vi är mycket nöjda med att ha utvecklat, säger Alstad. 

18 våningar
Mjöstornet omfattar totalt ca 15 000 kvm, sträcker sig över 18 våningar och innehåller bland annat lägenheter, hotell, kontor, restaurang och tillhörande gemensamma utrymmen. Totalhöjden är på över 80 meter. Kontraktssumman för HENT AS är värd omkring NOK 500 miljoner exkl. moms. För Moelven Limtre är avtalet med HENT AS värt NOK 47 miljoner exkl. moms.

I gång 1 april
Projekteringen är redan igång och start på byggplatsen är beräknad till den 1 april 2017. 

Enligt byggherren och investeraren Arthur Buchardt innehåller projektet även en modern sim- och badanläggning på cirka 4 000 kvm – med ett fint läge med Mjösa som närmaste granne och Ringsaker kommun som operatör. 

– Huvudkonstruktionen är baserad på limträ med stabiliseringselement bestående av en kombination mellan limträ och kerto, och fasader som element i trä. Detta är ett svar på det ”gröna skiftet” och ett bevis på att trä är ett material som kan utmana traditionella lösningar även på höjden, samt möjliggöra klimatriktigt byggande bara man tänker tillräckligt offensivt, säger byggherren Arthur Buchardt. 

Gläder sig
Chefen för Moelven Limtre AS, Rune Abrahamsen, ser fram emot att samarbeta med HENT AS om att uppföra projektet Mjöstornet i Brumunddal för Arthur Buchardt.

– HENT AS har de senaste åren levererat en rad 0-felsprojekt. De har levererat en rad stora byggprojekt för såväl offentliga som privata utvecklare över hela landet – inklusive projekt för Buchardt, säger Abrahamsen.

Levererar varorna
Abrahamsen menar att detta tyder på att de har stort förtroende för att Moelven Limtre AS levererar varorna.

– Moelven Limtre AS blir således total-underentreprenör för bygget av höghus och simhall i projektet. Det är helt klart ett våra största avtal någonsin, säger Abrahamsen.

Är nöjd
Utvecklingschef Knut Alstad på entreprenörsföretaget HENT är glad över att avtalet med Moelven Limtre AS nu har undertecknats, och ser fram emot att sätta igång med projektet.  

– När vi utvecklar och bygger projekt i den här storleksordningen och av den här karaktären är vi beroende av solida, kunskapsrika och innovativa samarbetspartners. Att Moelven Limtre AS är i den klassen råder det inget tvivel om! Att de i sammanhanget även är lokala är också riktigt bra. Tillsammans ska vi sätta ett världsrekord, och då krävs det att vi lägger allt arbete som krävs för bra planering och ett strukturerat genomförande, säger Alstad.    

Trä dominerar
Rune Abrahamsen förklarar att Mjöstornet kommer att bestå av limträ i pelare, bjälkar och diagonaler samt massivt trä i hiss- och trappschakt.

– Den högsta byggnaden – den vi kallar Mjöstornet – kommer dessutom att få stabiliseringselement på de nedersta tio våningarna i form av Moelvens Trä8-element. Moelven Limtre levererar och monterar alla träkonstruktioner. Montaget pågår mellan september 2017 och april 2018. Sweco AS i Lillehammer utför projekteringen av konstruktionen för Moelven Limtre. Ringsaker Takelementer AS monterar träelementen för Moelven Limtre AS, säger Abrahamsen.

Kontaktpersoner HENT AS 

NAMN: Marknads- och utvecklingschef Knut Alstad 

Tel.: 97 169 169 

E-post: Knut.alstad@hent.no  

NAMN: Projektledare Erik Tveit 

Tel.: 918 75 755 

E-post: erik.tveit@hent.no 

Kontaktperson Moelven Limtre AS 

NAMN: Chef Rune Abrahamsen 

Tel.:  +92 65 29 12 

E-post: rune.abrahamsen@moelven.no 

Om att bygga i trä 

Trä är ett traditionsrikt material. Det har använts för byggnation och konstruktioner och andra produkter i flera tusen år. De senaste åren har användningen av trä i byggnader ökat. Trä är på offensiven och detta beror bland annat på satsningen på forskning och utveckling genom Innovasjon Norge och Forskningsrådet. Ett tydligt fokus på miljö bidrar till ett ökat intresse för skogsbruk, ökad avverkning, material som transporterats korta sträckor och ökad användning av trä.  

Trä som byggnadsmaterial har en särställning som det enda förnybara byggmaterialet vi har. Det framställs på ett miljö- och resurseffektivt sätt och bidrar till att minska den totala miljöbelastningen från byggbranschen. Trä har även en positiv effekt på inomhusmiljön på ett flertal sätt. Dagens arkitekter och ingenjörer bidrar till att utveckla materialet genom sin innovativa träarkitektur. Regeringens politik pekar också på trä som material i flera sammanhang – det gäller både i lantbruks-, byggnads-, arkitektur- och klimatpolitiken.