Tillförordnad VD på Moelven Valåsen AB - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Tillförordnad VD på Moelven Valåsen AB

Nuvarande ekonomichef Bengt Anhammer tillträder som tillförordnad VD till dess rekryteringen av VD är genomförd och ny VD är på plats.
10.08.2012

Bengt Anhammer tillträder omgående som tillförordnad VD efter Göran Storm. Anhammer har varit anställd på Moelven Valåsen AB sedan 1984. Rekryteringsprocessen är påbörjad och målet är att ha en ny VD på plats innan årets slut.