Svagt resultat för Moelven under tredje kvartalet - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Svagt resultat för Moelven under tredje kvartalet

Krävande internationella marknadsförhållanden för Moelvens sågverk och förluster kopplade till enskilda projekt leder till att koncernen förlorar pengar under tredje kvartalet.
21.10.2011

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 936 MNOK (1 886) och rörelseresultatet till minus 15,4 MNOK (plus 114,4). Ackumulerat efter tre kvartal utgjorde nettoomsättningen 6 059 MNOK (5 299) och rörelseresultatet 14 MNOK (278).

Hans Rindal, koncernchef hos Moelven Industrier ASA är inte nöjd:

-Detta är ett otillfredsställande resultat för Moelven. Det finns flera orsaker till detta resultat. Det är både marknadsförhållandena internationellt samt förluster inom enskilda projekt som ger en negativ effekt under det här kvartalet. Delar av verksamheten inom alla tre divisionerna går dock bra, men tyvärr inte tillräckligt bra för att kompensera för förlusterna under tredje kvartalet, säger Rindal.

Tillfredsställande efterfrågan i Skandinavien

För Wood-divisionen har aktiviteten varit god och efterfrågan på träbaserade byggvaror har varit tillfredsställande. För denna division beror efterfrågan i första hand på aktiviteten inom nybyggnation och ROT i Norge och Sverige.

- Orderreserverna i Byggsystem-divisionen är också normala för säsongen. Vi ser en hög aktivitetsnivå inom både byggmoduler och systeminredning i Sverige, men upplever för övrigt en skandinavisk marknad med lite för få uppdrag att konkurrera om, säger Rindal.

Låg internationell aktivitet

Exportmarknaderna, som i första hand påverkar Timber-divisionen, har i större grad präglats av en låg aktivitetsnivå. Detta har påverkat priserna negativt och gett en otillfredsställande bruttomarginal.

– När det gäller svängningar på marknader omkring oss är det något vi inte kan påverka, men som vi upplever av och till och är vana att hantera. Som vanligt tar det dock lite tid att anpassa sig, säger Rindal och fortsätter:

– Råmaterialet står för en stor andel av våra kostnader och våra interna åtgärder kan bara delvis kompensera för prisfallet i tider som dessa. Åtgärderna är dock viktiga för att bibehålla en konkurrensposition samt för resultat över tid. Om vi kostnadsmässigt klarar att vara bland de bättre blir inte heller behovet av kapacitetsanpassningar lika stort. Nu ser vi att både råvarukostnader och samlad produktion inom branschen reduceras, vilket kommer att hjälpa, förklarar Rindal.

Förlust inom Elektro-verksamheten

Inom Moelven Elektro stod det under augusti klart att fyra stora projekt i Oslo-området gick med betydande förlust. Förlusterna för både genomförda projekt och prognostiserade förluster i ett pågående projekt har bokförts under det här kvartalet.

– Detta är inte tillräckligt bra och vi genomför både organisatoriska och systemmässiga ändringar för att minska risken för att detta ska hända igen.

Köper ny verksamhet

Vid fjärde kvartalets början ingicks ett avtal om köp av verksamheten hos H-Profil. De tillverkar komponenter i trä till fönsterindustrin, en kundgrupp som Moelven redan är en viktig leverantör till, och laminerade ämnen blir ett tillskott till de leveranser som koncernen har idag. Verksamheten finns dessutom i en region där Moelven har flera sågverk som levererar eget råmaterial till denna typ av produktion.

Framtidsutsikter

Hans Rindal säger att bilden framöver är sammansatt:

– Det är dåliga utsikter för eurozonen och USA, samtidigt som det förväntas en normal, säsongsmässig reduktion av aktivitetsnivån inom bygg och anläggning i Sverige och Norge mot slutet av året. Det betyder att vi har en krävande tid framför oss där det även finns några ljuspunkter. Vi har en tillfredsställande orderreserv inom Byggsystem-divisionen, samtidigt som priser och volymer för både råmaterial och färdigvaror anpassas till en ny situation med lägre aktivitetsnivå för träindustrin. För fjärde kvartalet förväntar vi oss ett positivt resultat för hela koncernen. Det kommer dock inte att väga upp mot de förluster vi haft hittills och vi förväntar oss tyvärr ett negativt resultat för hela året, säger Hans Rindal.

För ytterligare information:

Koncernchef Hans Rindal, +47 90 69 69 10
Direktör för ekonomi och finans Morten Sveiverud, +47 90 98 06 67
Direktör för kommunikation och HR Kristin V. Bjørnstad, +47 90 71 37 01