Ny fabrik för Reginasortimentet - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ny fabrik för Reginasortimentet

I år tog Moelven en ny fabrik i drift för tillverkning av vägg- och takpanel av MDF. Fabriken ligger i Lovene och tillverkar produkterna i Reginasortimentet.
13.03.2012

Efter utbildning av personal och intrimning av maskiner gick produktionen för fullt i januari. I februari stod ett 800 kvm stort lager klart och i mars ökar produktionen när man går över till tvåskift. Moelven Lovene AB, som det nya företaget heter, sysselsätter då elva anställda.
Fabriken är specialanpassad för Moelvens behov och har byggts upp under ledning av Janne Nilsson som är VD både i det nya bolaget och i Moelven List AB.

– I vissa fall har vi använt tillverkningsteknik som inte finns någon annanstans i trävarubranschen, utan har hämtats från möbelindustrin, säger han.

Reginasortimentet har tidigare tillverkats av underleverantörer, men genom att ta hand om produktionen i egen regi skapas bättre möjlighet att säkerställa kvalitet samt att minska ledtiderna för produktutveckling. Reginasortimentet består idag av ett tiotal produkter med olika profiler och under 2012 kommer ytterligare minst tre nya produkter att lanseras.