[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Sågverk fusioneras

Moelven Notnäs AB och Moelven Ransbysågen AB fusioneras.
Det blir en stabil och framtidsorienterad verksamhet, säger divisjonschef Anders Lindh. Illustrasjonsfoto: Jan Lillehamre.
Det blir en stabil och framtidsorienterad verksamhet, säger divisjonschef Anders Lindh. Illustrasjonsfoto: Jan Lillehamre.
23.05.2017
Moelven Industrier ASA

Enligt divisionschef Anders Lindh i Moelven Timber har bolagen redan en gemensamma ledning och marknadsorganisation.

- Båda bolagens styrelser har beslutat att fusionen ska genomföras per den 1 augusti 2017. Det innebär ett bolag med två produktionsenheter. Det blir en stabil och framtidsorienterad verksamhet, säger Lindh.

Fusionsprocessen följer de regelverk som gäller på arbetsmarknaden i Sverige och de fackliga parterna har inget att invända mot beslutet. Det nya bolaget får nytt namn innan sommaren.

För ytterligare information:

Divisionschef Anders Lindh, mobil +47 948 33 445