[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Populärt med flexibla inredningslösningar

Fråga bara Moelven Modus! Företaget har under det andra kvartalet mer än tredubblat sitt rörelseresultat jämfört med samma period förra året. Aktiviteten har ökat med 34 procent.
På Kungsholmen i Stockholm huserar Sveriges chefsorganisation Ledarna på fem våningsplan. Inredningen från Moelven Modus med glas och svarta Portaler har kryddats med Ledarnas accentfärg, orange som pricken över i:et. Foto: Moelven.
På Kungsholmen i Stockholm huserar Sveriges chefsorganisation Ledarna på fem våningsplan. Inredningen från Moelven Modus med glas och svarta Portaler har kryddats med Ledarnas accentfärg, orange som pricken över i:et. Foto: Moelven.
27.08.2015
Moelven Industrier ASA

Moelven-koncernen offentliggjorde idag ett underliggande rörelseresultat som var bättre än motsvarande period förra året. En viktig faktor till att Moelven går så bra är dotterbolaget Moelven Modus. Inom divisjonen Byggsystem är det särskilt modulbyggnads- och bygginnredningsaffären ( Moelven Modus) som står för resultatförbättring. Moelven Modus har verksamhet i både Norge och Sverige.

http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Systemvaggar/

Förbättringsåtgärder
Direktör Trygve Toften säger att Moelven Modus förbättring av både resultat och aktivitet bland annat beror på att företaget nu ser effekterna av förbättringsåtgärder och omorganisationer på enskilda avdelningar både i Norge och i Sverige.

– Vi har en ökad säljaktivitet, ett bättre kapacitetsutnyttjande och projektgenomförande i båda länder. En ökad dynamik och regelbundna omorganisationer leder till förändringar av kontorslayouten och kräver snabb och enkel ombyggnad av lokalerna hos professionella uthyrare och hyrestagare. Därför är det viktigt att förbereda för flexibla möjligheter när kontorslokalerna ska inredas. Våra lösningar passar bra för den här utvecklingen, säger Toften.

Kundfördelar
Systemlösningar för inredning ger enligt Toften stora fördelar för kunderna, både i bygg- och driftsfasen.

– I byggfasen ger systeminredningar bättre materialutnyttjande och enklare montage. Det ger i sin tur lägre kostnader. Prefabricerade skiljeväggar förenklar byggprocessen och tekniska installationer. När kontoren tas i bruk ger den här typen av inredningar kunderna lägre kostnader, eftersom väggarna enklare kan flyttas, materialförbrukningen sjunker och ombyggnationer kan göras snabbare. Det kan även göras medan lokalerna fortfarande är i bruk, säger Toften.

Succé
Han beskriver de här punkterna som en nyckel till den framgång som Moelven-företaget nu upplever. Dessutom menar han att företagets lösningar innebär stora fördelar när det gäller miljö och återvinning. 

– De material och processer som vi använder är miljövänliga. De genererar mindre damm och avgaser, minimalt spill och restmaterial. Dessutom kan materialet återanvändas vid ombyggnad, säger Toften.

Ändringar
Företaget, som tidigare hette Moelven Nordia AS i Norge och Moelven Eurowand AB i Sverige, har under de senaste två åren genomgått en större förändringsprocess.

– Den 1 januari 2014 slogs organisationerna samman och vi har nu samma företagsnamn. Syftet med namnbytet är att förstärka företagets identitet över landsgränserna och inom Moelven-koncernen. Vi har gjort förändringar som till exempel innebär en samordning av bland annat marknadsföring, ekonomi och produktion. Det har blivit effektivare, både för oss och för våra kunder. Vi satsar nu på ytterligare tillväxt och letar efter fler duktiga medarbetare som vill vara med och jobba för en effektiv byggprocess, säger Toften.

http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Systemvaggar/

Mer information:
Direktör Trygve Toften, mobil +4790874964

Om Moelven Modus:
Moelven Modus är Nordens ledande tillverkare och leverantör av flexibla rumslösningar för kommersiella byggnader. Företaget har under många år utvecklat smarta och moderna systemprodukter som ger kunderna funktionella och kostnadseffektiva arbetsplatser. De tjänster och produkter som krävs för kompletta rumslösningar ingår i projekten, allt utifrån kundernas önskemål och behov.

Moelven Modus har cirka 455 anställda och drivs decentraliserat med 18 lokala avdelningar i Norge och Sverige. Alla våra avdelningskontor sköter försäljning, projektledning och montage i sina distrikt. Specialenheten Moelven Modus Direct erbjuder lösningar för kunder som behöver konceptlösningar för kedjedrift.

Våra produktionsenheter ligger i Jessheim i Norge samt Kumla och Hulån i Sverige. Huvudkontoret ligger i Jessheim, och hanterar funktioner som marknad, ekonomi, IT, personal, inköp, produktutveckling, kvalitet, HMS och logistik. Även vårt kontor i Örebro har funktioner som omfattar ekonomi, personal och inköp.