[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ökad efterfrågan på limträ

Alla kurvor pekar uppåt för Moelven Töreboda AB. Företaget har gått igenom en omorganisation, och nu skördar man frukterna av det arbetet.
Askim torg i Göteborg är byggd med Tre8. VD Johan Åhlén Ökad merkar ökad intresse för trä. Foto: Jan Lillehamre.
Askim torg i Göteborg är byggd med Tre8. VD Johan Åhlén Ökad merkar ökad intresse för trä. Foto: Jan Lillehamre.
11.06.2015
Moelven Industrier ASA

Samtidigt har efterfrågan på limträ ökat.

– Vi producerar nu i en omfattning som vi inte gjort fem år, konstaterar bolagets VD Johan Åhlén.

Tillväxt
Det är god tillväxt både inom bygghandeln och på projektmarknaden.

– Framförallt är det fler stora projekt under produktion än på mycket länge. Det handlar om flerbostadshus, industribyggnader, ridhus och stora byggnader inom lantbruket. Jag bedömer att vi befinner oss i ett skede med ett stort uppdämt behov, efter en period av låg aktivitet på marknaden, säger Johan.

Ökad intresse för trä
Åhlén ser dessutom att intresset för trä som byggmaterial generellt sett ökar. 

- Det kommer in en ny generation i branschen som efterfrågar förnybara produkter. Där har trä en viktig roll, och det medverkar troligen till att fler väljer att bygga med trä.

Ett projekt ses som särskilt intressant. Det är uppförandet av ett äldreboende i samarbete med systerföretaget Moelven ByggModul AB, där limträfabrikens Trä 8-system kombineras med volymelement. Det är ett projekt där de båda företagens specialområden eliminerar begränsningar och skapar nya möjligheter. I förlängningen kan det öppna nya dörrar för båda limträ och modulbyggen, säger Åhlén.

Mälardalen
En stor andel av de stora projekt som Moelven Töreboda AB är involverad i byggs i Mälardalen, men även i Uppsala ser Johan Åhlén en ökad aktivitet på marknaden.

Det goda orderläget resulterar för närvarande inte i nyanställningar vid företaget.

För ytterligare information:
Johan Åhlén, mobil 0723718189