[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

”Ny” säljavdelning - mer luft under vingarna

Säljavdelningen vid limträforetaket Moelven Töreboda har ny organisation som gett mer luft under vingarna. - Det har ökat företagets aktiviteter på marknaden vilket ger resultat i form av fler förfrågningar, säger nyrekryterade försäljningschef Niclas Fredriksson.
Erik Johansson, Erik Augustsson och Johan Åhlén är nöjda med den nya organisationen. Den har resulterat i mer aktiviteter när det gäller marknadsföring och försäljning. Foto: Sören Håkanlind
Erik Johansson, Erik Augustsson och Johan Åhlén är nöjda med den nya organisationen. Den har resulterat i mer aktiviteter när det gäller marknadsföring och försäljning. Foto: Sören Håkanlind
03.12.2014
Moelven Industrier ASA

Fredriksson förklarar att den stora skillnaden i den nya organisationen är att säljarna inte längre agerar projektledare i projekt som de säljer in.

– När de gjort en affär tar en särskild projektledare vid, och säljaren går vidare för att arbeta med nya kunder och nya affärer. Det betyder att säljavdelningen lägger mer tid på det den ska göra – att sälja. Arbetsuppgifterna renodlas och det leder till ökad effektivitet, säger han.

Olika affärsområden
I den nya organisationen, som sjösattes under hösten arbetar säljarna mer riktat mot de olika affärsområden så som bygghandeln, projekt, broar, industrin, flervåningshus och kundanpassade projekt som kommer färdigkonstruerade från våra kunder.

– I den hårda konkurrens som råder på marknaden är det nödvändigt att vi är effektiva. Vi konkurrerar med flera andra leverantörer av limträbalk i Sverige, och med konkurrerande material – stål och betong. Det är en stor utmaning att ta marknadsandelar från stål och betong. Alla upplever en trygghet med ett material som de känner sedan tidigare och det krävs övertygande argument för att de ska prova något annat, och vi har goda argument för limträ som alternativ: Det ger en vackrare byggnad och snabbare stomresning. Dessutom har det betydande miljöfördelar, säger Niclas Fredriksson och framhåller att Moelven Töreboda AB har en god potential för stark tillväxt.

Bra drag på marknaden
– Limträ är lämpligt i alla byggnader med stora spännvidder – exempelvis i idrottshallar, skolor, lantbruk och lager- och fabrikslokaler. Men även inom småhusindustrin ser vi ett stort intresse, och jag upplever att det är bra drag på den marknaden och vi ser fram emot nästa år, säger han.

För ytterligare information: 
Niclas Fredriksson, 0101226206