[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ny VD i Moelven Töreboda AB

Johan Åhlén har utsetts till ny verkställande direktör i Moelven Töreboda AB från den 2 november 2011. Han har varit projekt- och utvecklingschef i företaget de senaste tre åren.
02.11.2011

– Johan Åhlén har ett deltagande och situationsanpassat ledarskap som är mycket lämpligt för befattningen som VD. Han har också en gedigen bakgrund som högskoleingenjör kombinerat med en examen inom industriell ledning och organisation. Sina teoretiska kunskaper har han omsatt i praktik inom såväl vitvaru- som fordonskomponentbranschen där han varit produktchef och projektledare, säger Lars Atterfors som är chef för division Byggsystem inom Moelvenkoncernen.

Johan Åhlén kom till Moelven Töreboda AB för tre och ett halvt år sedan med uppgift att bygga upp företagets projektavdelning. Han har därefter ansvarat för avdelningen och flera stora projekt.

– Det är väldigt roligt att få den här tjänsten, och jag är mycket stolt över förtroendet. Samtidigt är jag medveten om att det är en tuff uppgift. Men vi har ett mycket gott samarbete i ledningsgruppen och företaget har kompetent och starkt engagerad personal. Det övertygar mig om att vi kommer att vara fortsatt framgångsrika när vi gått igenom den period av osäkerhet som kännetecknar byggbranschen just nu, säger han.

– Moelven Töreboda AB har en modern och effektiv projektfabrik, och vi planerar för fler investeringar som ska stärka vår konkurrenskraft ytterligare. Det finns anledning att se framåt med tillförsikt, säger Johan Åhlén.

Moelven Töreboda AB har för närvarande 145 anställda.