[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelvens bästa år sedan 2007

Moelven tjänade 335 miljoner norska kronor på driften under 2016. Det är en förbättring av rörelseresultatet på NOK 120 miljoner jämfört med föregående år.
30.01.2017
Moelven Industrier ASA

Under 2016 ökade rörelseintäkterna med 6,8 procent till NOK 10 350 miljoner (NOK 9 690 miljoner 2015).

Kvartalet oförändrat
Koncernchefen för Moelven, Morten Kristiansen, säger emellertid att rörelseresultatet för årets sista kvartal på NOK 64 miljoner är på samma nivå som föregående år (65).

– Rörelseintäkterna under fjärde kvartalet sjönk med 1,1 procent till 2 456 miljoner NOK (2 483). Minskningen beror på försäljning av verksamhet.

Är nöjd
Koncernchefen är mycket nöjd med året.

– Vi har passerat 10 miljarder i omsättning och ackumulerat har rörelseresultatet ökat med 23,5 procent. Detta beror i huvudsak på en fortsatt tillfredsställande efterfrågan på produkter från koncernens trämekaniska verksamhet och en bra och sund aktivitetsnivå i projektdivisionen, säger Kristiansen.

Effektiva åtgärder
Kristiansen säger att orsaken till det fina rörelseresultatet är omstruktureringar och effektiviseringsåtgärder i flera företag i koncernen.

– Förbättrings- och effektiviseringsarbetet fortsätter och det är spännande projekt på gång i hela koncernen. De två största sågverken som vi har i Sverige – Moelven Valåsen AB och Moelven Notnäs AB – genomgår en stor organisationsmässig förändring.  Samtidigt planeras det för investeringar på omkring SEK 160 miljoner i maskiner och utrustning. Åtgärderna ska vara genomförda sommaren 2019. Målet är att dessa enheter ska bli våra mest effektiva och lönsamma, säger Morten Kristiansen. 

Samordnad satsning
I januari 2017 beslutades att verksamheten vid Moelven Tom Heurlin AB ska föras över från division Timber till division Wood från och med årsskiftet. 

Företaget har inte uppnått tillfredsställande lönsamhet med sin strategiska inriktning mot export, och kommer nu istället att samordnas med division Wood med en satsning mot den skandinaviska hemmamarknaden. Detta kommer på sikt att stärka Woods satsning på ytbehandling av trä och interiörpaneler och ge positiva resultatmässiga effekter, säger Kristiansen. 

Goda utsikter
I Norge visar fastlandsekonomin tillväxt och oljesektorn försvagas mindre.  I Sverige justeras aktivitetsförväntningarna ned något efter en period med mycket hög aktivitet.  Övriga Europa fortsätter med en marginell positiv tillväxttakt.

– För koncernen samlat förväntas rörelseintäkterna öka något. Programmet för driftsförbättring och strukturering av koncernen i enlighet med strategiplanen fortsätter med hög intensitet och kommer att bidra till ökad lönsamhet i den underliggande driften, säger Kristiansen.

Läs rapporten: http://quarterlyreport.moelven.com/2016/Q4


För mer information:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 911 182 50

Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, +47 907 137 01
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668