[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven tjänade 258 miljoner under det första halvåret

Moelven förbättrade rörelseresultatet för första halvåret med 53 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år.
28.08.2017
Moelven Industrier ASA

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 258 miljoner NOK (205 miljoner NOK). Under årets andra kvartal tjänade Moelven 156 miljoner NOK på verksamheten. Rörelseresultatet för andra kvartalet visar en minskning, jämfört med motsvarande period året innan, med nästan 20 miljoner kronor.

Acceptabel
t

Koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA säger att resultatet är acceptabelt trots en liten minskning under andra kvartalet.

– Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster har varit bra. Minskningen i kvartalsresultatet jämfört med andra kvartalet 2016 beror på förskjutningar i aktivitetsnivåerna mellan det första och andra kvartalet, dels eftersom påsken hamnade i andra kvartalet i år, och för att högsäsongen för byggprodukter startade något senare på grund av dåliga väderförhållanden, säger Kristiansen.

God efterfrågan internationellt

Verksamheten ökade till förväntad nivå från mitten av andra kvartalet. Kristiansen säger också att det generellt sett har varit en god efterfrågan på industriträ på den internationella marknaden.

– Men leveranstakten till Nordafrika och Asien minskade något på grund av problem som rör sjötransporter och statliga bestämmelser. Tillsammans med förbättringar i underliggande verksamheter bidrog valutasituationen till att upprätthålla konkurrenskraften.

Positiv utveckling

Prisutvecklingen för både industriträ och bearbetade varor har varit positiv jämfört med andra kvartalet 2016, säger Kristiansen.

För Byggsystemsdivisionen var efterfrågan och aktivitetsnivåerna fortsatt höga under kvartalet, både för den norska och den svenska delen av verksamheten.

Utsikter

En positiv och stabil utveckling förväntas fortfarande på den internationella marknaden för industriträ, och i Norge och Sverige förväntas efterfrågan på bearbetade varor vara i nivå med föregående år.

Vad gäller limträ, systeminredning och de modulära segmenten förväntas den positiva trenden fortsätta. På byggmarknaderna ökar efterfrågan på smarta, kostnadseffektiva och klimateffektiva bygglösningar i trä.

Kommer att öka

– För koncernen som helhet förväntas rörelseintäkterna och rörelseresultatet öka något under 2017. Programmet för driftsförbättring och strukturering av koncernen i enlighet med den långsiktiga strategiplanen fortsätter med hög intensitet och kommer att bidra till fortsatt ökad lönsamhet i den underliggande driften, säger Morten Kristiansen.

För ytterligare information:

Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668 

Läs mer om Kvartalsrapport Q2 2017