Moelven positiva till försäljning - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven positiva till försäljning

Moelven-koncernen välkomnar seriösa intressenter som vill köpa sågverket i Nössemark. Men förutsättningen är att köparen är villig att driva verksamheten vidare.
- Det ska inte finnas något tvivel om att Moelven som äger verksamheten självklart är intresserade i en möjlig försäljning av verksomheten om en seriös intressent som är villig att satsa vidare på driften och de anställda i Nössemark dyker upp, säger styrelseordförande Ole Helge Aalstad. Foto: Ricardo Foto
- Det ska inte finnas något tvivel om att Moelven som äger verksamheten självklart är intresserade i en möjlig försäljning av verksomheten om en seriös intressent som är villig att satsa vidare på driften och de anställda i Nössemark dyker upp, säger styrelseordförande Ole Helge Aalstad. Foto: Ricardo Foto
22.06.2015
Moelven Industrier ASA

Styrelseordförande Ole Helge Aalstad för Moelven Nössemark Trä AB säger att processen om att utvärdera en avveckling av verksamheten fortfarande gäller.

- Men det ska inte finnas något tvivel om att Moelven som äger verksamheten självklart är intresserade i en möjlig försäljning av verksomheten om en seriös intressent som är villig att satsa vidare på driften och de anställda i Nössemark dyker upp, säger Aalstad.

Direkt dialog
Aalstad förklarar att alla förfrågningar om en eventuell försäljning av Moelven Nössemark Trä AB ska komma direkt till honom, som er styrelseordförande i bolaget, eller till koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

- Vi är ägarens representanter. Det är viktigt att dialogen sker mellan de formella parterna i ärendet, nämligen ägaren och intressenten, för att säkerställa att processen hanteras korrekt. Vi är måna om att de anställda, våra kunder och leverantörer samt andra viktiga samarbetspartners tas om hand och hanteras på bästa sätt, säger Aalstad.

Två parallella spår
Aalstad preciserar därför att han pratar om två parallella spår framöver.

- Det ena spåret är att hantera och fortsätta processen med alternativet om en nedläggning av verksamheten. Det andra spåret består i att hantera eventuella intressenter på ett korrekt och formellt sätt. Om en seriös köpare hör av sig, kommer förhandlingar inledas mellan parterna om pris och andra förutsättningar, säger Aalstad.

MBL-förhandlingarna är avslutade
Förra veckan avslutades MBL-förhandlingarna mellan ledningen och de anställdas representanter i Moelven Nössemark Trä AB. Frågan om en avveckling av verksamheten tas nu vidare till behandling i bolagets styrelse.

- En diskussion om en plan för avvecklingen av verksamheten har satts igång, men tidpunkten för sista produktionsdag är ännu inte fastställd, säger Aalstad.

Presskontakter:
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, mobil +47 90713701