Moelven köper H-Profil - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven köper H-Profil

Moelvenkoncernen har träffat avtal om att köpa H-Profil. Förvärvet är ett led i koncernens strategiska satsning på en ökad förädlingsgrad gentemot befintliga och nya industrikunder.
11.10.2011

H-Profil producerar i huvudsak komponenter i trä för tillverkning av fönster i Norge och har verksamhet i Kirkenær och Grinder. Omsättningen uppgick till NOK 80 miljoner 2010. Företaget har cirka 50 anställda.

Johan Padel, divisionschef i Moelven Timber, är mycket nöjd med överenskommelsen:

– H-Profil är en hörnsten i Kirkenærs näringsliv och har stor utvecklingspotential. Trenden går mot att kunderna i ökande grad söker bearbetade komponenter istället för att själva förädla råvaran. Mot den bakgrunden är det logiskt att ett företag som H-Profil ingår i en koncern med många sågverk.

– Vi har en stark tro på att den norska fönstermarknaden behöver en lokal leverantör av komponenter baserade på trä av skandinavisk kvalitet. Moelven har många sågverk i regionen som levererar bra råvaror till denna typ av industri, varför förvärvet av H-Profil blir en naturlig utveckling av värdekedjan, säger Padel.

Ett företag med hög kompetens

H-Profil har genom mångårig närvaro på komponentmarknaden byggt upp en kompetens som Moelven kommer att få stor glädje av.

–H-Profils konkurrensfördelar ligger i företagets höga servicegrad, korta ledtider, höga kvalitet samt god logistik och bra leveranssäkerhet. De anställda vid H-Profil har hög kompetens, och det ser vi som den viktigaste resursen i vårt nya företag, poängterar Padel.

Utveckling

Avtalet innebär att Moelven köper fabriken i Kirknær och hyr fabriken i Grinder. Målet är att successivt koncentrera all produktion till Kirkenær.

– Det kommer att krävas en del förändringar för att göra verksamheten lönsam, men det är vår övertygelse att detta är möjligt. Det kräver både produktivitetsförbättringar och expansion av verksamheten. Jag bedömer bland annat att det finns goda förutsättningar att lyckas på exportmarknaden, säger Padel och hänvisar till både den generella trenden med kundernas önskemål om ökad förädlingsgrad och att Moelven idag har egna kontor i flera europeiska länder.

Rekryterar verkställande direktör

Moelvens tradition är att koncernens bolag ska ha lokal ledning med hög grad av självständighet.

– Vi kommer att rekrytera ny VD till verksamheten och hoppas kunna genomföra rekryteringsprocessen snabbt, säger Johan Padel.

Övertagande

Ägarskiftet planeras till den 17 oktober 2011. Namnet på det nya bolaget blir Moelven Profil AS.

För ytterligare information:

Johan Padel, divisionschef i Moelven Timber AS, mobil +47 415 40 645
Hans Rindal, koncernchef, Moelven Industrier ASA, mobil +47 906 96 910