Moelven hade ett rörelseresultat på 215 miljoner - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven hade ett rörelseresultat på 215 miljoner

Under 2015 förbättrade Moelven-koncernen den underliggande verksamheten med 50 miljoner norska kronor och uppnådde ett rörelseresultat på 215 miljoner norska kronor.
29.01.2016
Moelven Industrier ASA

Rörelseintäkterna ökade med nästan 10 procent till 9,690 miljoner norska kronor. Rörelseintäkterna under fjärde kvartalet ökade med 15 procent till 2,483 miljoner norska kronor (2,151 miljoner norska kronor under samma period 2014) och rörelseresultatet blev 65 miljoner norska kronor (48 miljoner norska kronor).

Nöjd koncernchef
Koncernchef Morten Kristiansen är nöjd med att koncernen ökade sina rörelseintäkter ytterligare och förbättrade rörelseresultatet jämfört med föregående år.

- Det har varit ett år med starkt fokus på internt förbättringsarbete och omstrukturering. Vårt arbete ser nu att ge resultat. Det förbättrade resultatet har ett tydligt samband med att koncernen ökade rörelseintäkterna. Timber och Wood hade totalt något lägre priser än under fjärde kvartalet i fjol. Inom Byggsystem är det framför allt byggmodul- och limträverksamheten i Sverige samt Moelven Modus som står för resultatförbättringen. Individuella enheter på den svenska sidan levererar rekordresultat, säger Kristiansen.

God underliggende verksamhet
Koncernchefen säger att redovisningen för 2015 belastas med 94 miljoner norska kronor för förlust vid försäljning av anläggningstillgångar och överskridna kostnader i projekt.

- Därför är resultatet i koncernens underliggande verksamhet bättre än rörelseresultatet indikerar, säger Kristiansen.

Återstående förmånsbestämda pensionsplaner i Norge har under året omvandlats till avgiftsbestämd pension. Förändringen gav en positiv engångseffekt på 26 miljoner norska kronor.

Bra nyckeltal
Bruttorörelsemarginalen (EBITDA) steg under 2015 till 5,7 procent från 5,6 procent under 2014, samtidigt som avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) för året förbättrades till 7,4 procent från 6,8 procent under 2014.

- Förbättringen under 2015 är tillfredsställande. Förbättrings- och omstruktureringsåtgärderna för att nå de långsiktiga målsättningarna följer planen. Den räntebärande nettoskulden har minskat med närmare en kvarts miljard norska kronor mellan 2014 och 2015 och det egna kapitalet har ökat med 165 miljoner norska kronor till 1 757 miljoner norska kronor, säger Kristansen.

Under årets sista kvartal betalades en utdelning på 52 miljoner norska kronor ut.

Ännu bättre under 2016
Resultatet för 2016 förväntas att bli bättre än under 2015 och koncernen är på väg att nå den långsiktiga målsättningen på 13 procents avkastning på sysselsatt kapital under 2018.

Mer information:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668