[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven bildar gränslöst bolag

Moelven Eurowand AB går samman med sin norska syster Moelven Nordia AS och bildar från och med den första januari 2014 en ny organisation.
Från Moelven Eurowands hovudkontor. Från vänster: Jessica Wahlberg, Kani Hassan och Tony Andersson. Foto: Andreas Hylthén
Från Moelven Eurowands hovudkontor. Från vänster: Jessica Wahlberg, Kani Hassan och Tony Andersson. Foto: Andreas Hylthén
12.12.2013
Moelven Industrier ASA

Sedan två år har de båda företagen arbetat tillsammans för att se hur de kan dra nytta av varandras resurser och kompetenser. Det är två starka bolag, båda ledande på sina respektive marknader som båda ser stora samordningsvinster med sammanslagningen.

– Sammanslagningen är ett naturligt led i utvecklingen. Vi ingår i samma koncern och levererar ungefär samma typ av produkter, och i och med att landsgränserna spelar en allt mindre roll vill vi anpassa vår organisation efter det, säger Orvar Sandelin vd på Moelven Eurowand.

– Idag producerar vi i stort sett samma produkter, till ungefär samma typ av kunder. Genom sammangåendet stärker vi oss på alla fronter. Vi får en starkare utvecklingsavdelning, samordningsfördelar i produktion och har mycket att tjäna på samordnade inköp, bara för att nämna några av alla synergieffekter vi räknar med, säger Moelven Nordias vd, Trygve A. Toften som även blir vd för det nya bolaget.

Offensiv satsning 

Sammangåendet är en offensiv satsning, som ska ge en ökad försäljning och lönsamhet. Det som först kommer att märkas när verksamheten övergår i det nya bolaget vid nyår är:

• Inköp, produktion och logistik kommer att börja samordnas.

• De båda marknadsavdelningarna, som redan samarbetat i ett år, kommer att slås samman.

• Utvecklingsavdelningarna kommer att samordnas med inriktning på nyutveckling.

• Personal- och ekonomiavdelningarna kommer att samordnas, det kommer dock finnas ett fortsatt behov av spetskompetens inom varje lands regelverk och förutsättningar.

– Sammanfattningsvis kommer vi få en starkare och mer konkurrenskraftig organisation, där vi än bättre kan ta till vara på företagets resurser och våra medarbetares kompetens. Vi lägger till rätta för ett gränslöst samarbete både för våra medarbetare och kunder, säger Trygve A. Toften.

Har du frågor angående sammanslagningen är du välkommen att slå en signal till Orvar Sandelin på telefon 010-122 60 03 eller e-post: orvar.sandelin@moelven.se