Moelven Vänerply AB investerar 70 Mkr i Otterbäcken - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Vänerply AB investerar 70 Mkr i Otterbäcken

Moelven Vänerply AB i Otterbäcken investerar 70 miljoner kronor i ny teknik. Det kommer att stärka företagets konkurrenskraft genom högre produktkvalitet och mer kostnadseffektiv produktion. Investeringen är den största sedan företaget etablerades på 1970-talet.
Lars-Ove Birath og Jan Persson legger finér på kryss og tvers i flere lag som så presses sammen til finérplater.
Lars-Ove Birath og Jan Persson legger finér på kryss og tvers i flere lag som så presses sammen til finérplater.
30.08.2012
Moelven Industrier ASA

När hela investeringen är genomförd i början av 2014 minskar företagets timmerförbrukning och limanvändning, samtidigt som ökad automatiseringsgrad skapar bättre arbetsmiljö på de arbetsplatser som är mest utsatta.

Moelven Vänerply AB är Skandinaviens enda tillverkare av plywood och har en unik position på marknaden. Men den internationella konkurrensen ökar bland annat från producenter i Finland, Sydamerika, Ryssland och Kina. För att möta konkurrensen krävs både effektivare produktion och ökad produktutveckling.

Planer finns därför på ytterligare investeringar som ska leda till att Moelven Vänerply AB kommer att tillverka nya innovativa tekniska produkter. Genom att satsa på produktutveckling säkerställs att plywood behåller sin plats i byggnation och att nya användningsområden skapas.

Moelven förvärvade Vänerply AB i juni 2011. Företaget är dotterbolag till Moelven Industrier ASA och har 159 anställda. Investeringen innebär att framtiden för plywood tillverkningen i Otterbäcken säkras men tyvärr även att antalet arbetsplatser kommer att minska, en förändring som sker successivt. Antalet är inte fastställt och en plan för hur förändringen ska genomföras kommer att upprättas i samverkan mellan ledning och fackliga företrädare.

Ytterligare information lämnas av

Mikael Axelsson, styrelsens ordförande, 0705 713949

Leo Persson, VD, 0708 225538

Moelven industrier ASA är en skandinavisk industrikoncern som levererar produkter med tillhörande tjänster till den skandinaviska byggmarknaden. Moelven exporterar också sågade trävaror inom Europa och till Mellanöstern. Koncernens verksamheter har cirka 3 400 medarbetare och omsätter årligen omkring 8 miljarder NOK. Koncernens 52 enheter finns huvudsakligen i Norge och Sverige och är organiserad i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens vision är att skapa goda rum.