[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Töreboda AB inleder förhandling om varsel

Efter en effektiviseringsprocess som pågått under nästan tre år för att öka lönsamheten i bolaget varslar nu limträfabriken Moelven Töreboda AB om att sex medarbetare eventuellt berörs av  uppsägning.
- Vi har gjort detta i en generationsväxling där vi samtidigt gjort flera rekryteringar till viktiga positioner, säger Johan Åhlén. Foto: Jan Lillehamre
- Vi har gjort detta i en generationsväxling där vi samtidigt gjort flera rekryteringar till viktiga positioner, säger Johan Åhlén. Foto: Jan Lillehamre
02.02.2015
Moelven Industrier ASA

VD Johan Åhlén i Moelven Töreboda AB säger at bolaget är i slutet av en snart tre år lång omstruktureringsprocess med syfte att öka lönsamhet. Arbetet har framför allt kretsat kring att skapa produktionstekniska och organisatoriska förutsättningar för att både öka omsättning och sänka kostnader.

- Vi har stor respekt för vad detta innebär för de kollegor som kommer att bli berörda, men vi har även ett ansvar för hela verksamhetens långsiktiga utveckling och i det perspektivet är detta rätt sak att göra, säger Åhlén. 

Förhandlingar med de fackliga parterna inleds inom kort.

Formar tjänstemannaorganisationen
Under 2014 har huvudaktiviteterna riktats mot att implementera en uppgradering av bolagets affärsystem samt forma tjänstemannaorganisationen för avdelningarna produktion, försäljning och projekt. 

- Vi har gjort detta i en generationsväxling där vi samtidigt gjort flera rekryteringar till viktiga positioner, säger Åhlén.

Affärssystemet vid den traditionella limträfabriken  i Töreboda är nu implementerat och omorganisationen påbörjad.

- Utöver det har vi stängt det gamla produktionsledningskontoret och flyttat personalen till huvudkontoret. Resultatet är att vi har vi lyckats skapa en mer effektiv tjänstemannaorganisation och vi kan nu identifiera en övertalighet bland tjänstemännen, säger Åhlén.

Framtidstro
Nedbemanningen har en potential att spara ca 4 Mkr. Denna besparing bidrar till målet att etablera företaget på en lönsam resultatnivå.

Omorganisationen till trots, har Åhlén en framtidstro för Moelven Töreboda AB.

- Med en tajtare och bättre sammansatt organisation,  bättre marknadsförutsättningar än på länge samt en god orderstock nu i början av 2015 ser vi ljust på framtiden, säger Åhlén.


För ytterligare information:

VD Johan Åhlén, mobil 0723718189