[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Nössemark Trä AB riskerar att läggas ner

Ledningen vid sågverket i Dal Eds kommun inleder förhandlingar med de anställda om en eventuell avveckling av verksamheten till följd av negativ lönsamhet under flera år.
– Vi har under det senaste halvåret studerat flera olika driftlägen för att hitta ett koncept som kan stoppa förlusterna, säger styrelsesordförande Ole Helge Aalstad. Foto: Ricardo Foto
– Vi har under det senaste halvåret studerat flera olika driftlägen för att hitta ett koncept som kan stoppa förlusterna, säger styrelsesordförande Ole Helge Aalstad. Foto: Ricardo Foto
10.06.2015
Moelven Industrier ASA

Ledningen och de anställda vid sågverket i Dalsland har under en längre tid arbetat hårt för att skapa lönsamhet i företaget.

– Vi har inte lyckats. Företaget har under en lägre tid haft ett betydande negativt kassaflöde. En eventuell likvidation av Moelven Nössemark Trä är tyvärr ett av flera alternativ för att skapa bättre lönsamhet i Moelvenkoncernen, säger Ole Helge Aalstad, ordförande i bolaget och divisionschef för Moelven Timber.

Verksamheten har 40 anställda.

MBL-förhandlingar
De anställdas representanter har formellt kallats till MBL-förhandlingar.

– Situationen är mycket beklaglig, och det värsta är att de 42 anställda vid sågverket riskerar att förlora sina jobb. Jag är uppriktigt ledsen. Om det blir resultatet vill vi erbjuda de anställda det stöd de behöver för att kunna gå vidare.  En del av detta kommer att ske i samarbete med den lokala arbetsförmedlingen, säger Aalstad.

Har övervägt alternativen
Aalstad förklarar att ledningen och styrelsen i bolaget har övervägt flera alternativ.

– Vi har under det senaste halvåret studerat flera olika driftlägen för att hitta ett koncept som kan stoppa förlusterna. Studier har visat att vi inte har möjlighet att skapa framtida lönsamhet. Därför påbörjar vi förhandlingar med de anställda om att eventuellt avveckla verksamheten, säger Aalstad.

Svåra förhållanden
År 2007 godkändes en huvudplan för utvecklingen av sågverket, och hittills har Moelven investerat i nytt timmerintag och värmesystem. Dessutom har sorterings- och torkanläggningar uppgraderats. 

– Vi har inte lyckats få rätt effekt av investeringarna. Vi har också värderat slutförandet av investeringsprogrammet, men det kommer inte att bidra till lönsamhet och kommer att kräva en hel del resurser. Under tiden har omständigheterna tyvärr också förändrats. Moelven Nössemark Trä var en stor leverantör till den norska virkesmarknaden. Den marknaden har förändrats avsevärt. Råvarupriserna har också utvecklats i negativ riktning i förhållande till de antaganden som ligger till grund för investeringsbeslutet, säger Aalstad.

Investerat 140 miljoner
Sedan 2008 har det investerats omkring 140 miljoner kronor i utrustning, infrastruktur och fasta installationer. Aalstad säger att det kan vara lätt att i efterhand se vad som kunde ha gjorts annorlunda i Nössemark.

– I dag vet vi att vi borde ha valt mindre underhållsinvesteringar i stället för större investeringar. Nu gäller det att begränsa förluster utöver vad som hittills har skett. Det är viktigt att betona att de anställda i verksamheten har gjort stora ansträngningar för att få bästa möjliga resultat trots svåra förhållanden. När framtida lönsamhet inte kan dokumenteras har vi inget annat val än att inleda förhandlingar om en eventuell avveckling, säger Aalstad.

För mer information:
Ordförande Ole Helge Aalstad, mobil +47 90 014 343
Tillförordnad koncernchef Morten Kristansen, mobil +47 911 18 250
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668