[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Norsälven AB kan läggas ned

Styrelsen i Moelven Norsälven AB överväger att lägga ned sågverket. Anledningen är att anläggningens investeringsbehov är mycket stora.
Styrelsen i Moelven Norsälven AB överväger att lägga ned sågverket. Foto: Tommy Helström
Styrelsen i Moelven Norsälven AB överväger att lägga ned sågverket. Foto: Tommy Helström
30.08.2017
Moelven Industrier ASA

Bolagets styrelseordförande, divisionschef Anders Lindh från Moelven Timber, säger att även med betydande investeringar är det förmodligen inte möjligt att få en framtidsinriktad och lönsam anläggning.

– Det är aldrig med ett lätt hjärta vi börjar överväga att lägga ned en verksamhet. Tyvärr har Moelven Norsälven idag en mycket låg teknisk status och kräver löpande stora underhållsåtgärder för att verksamheten ska hållas igång, säger Lindh.

MBL-förhandlingar
Representanter för de anställda har formellt kallats till MBL-förhandlingar enligt § 19. Förhandlingarna har inletts. 44 anställda riskerar att förlora sina jobb.

Bolaget omsätter årligen knappt 200 miljoner kronor.

Stora underhållsåtgärder
Lindh säger att man har försökt att hålla igång verksamheten vid Moelven Norsälven så länge som möjligt.

– Vi ser nu att det är en tidsfråga hur länge verksamheten kan fortsätta på ett försvarbart sätt utan att förbättringsåtgärder i form av stora investeringar måste sättas in, säger Lindh.

Positivt hittills i år
Hittills i år har emellertid resultatutvecklingen hos bolaget varit relativt positiv.

– Men det måste ses i ljuset av att konjunkturcykeln för den svenska sågverksindustrin har varit den bästa på 10 år. Under femårsperioden 2012–2016 har bolaget gått med förlust, säger Lindh.

Stora investeringsbehov
Lindh säger att de totala investeringsbehoven ligger på minst 70 miljoner kronor under de närmaste tre åren för att det ska finnas ett hopp om en försvarbar verksamhet.

– Vi tror ändå inte att det kommer att ge tillräcklig lönsamhet över tid.
 

Satsar på Karlskoga och Torsby
Två andra stora sågverk i Sverige – Moelven Valåsen AB och Moelven Notnäs AB – är mitt i ett utvecklingsprogram med metodförbättringar, investeringar och organisationsutveckling.

– Dessa två verksamheter kommer att ha en ökad produktionskapacitet som kommer att vara i stånd att kompensera för produktionsbortfallet som en eventuell nedläggning av Moelven Norsälven kommer att resultera i, säger Lindh.

Stärker lönsamheten
Moelvens totala produktion av sågade trävaror ska enligt Lindh kunna upprätthållas på samma nivå, samtidigt som effektiviteten och lönsamheten stärks.

– Kunder och leverantörer kommer därför inte att påverkas av den eventuella nedläggningen av Moelven Norsälven och omstruktureringen av verksamheten, säger Lindh.

För mer information:
Styrelseordförande Anders Lindh, mobil +47 94 83 34 45