Moelven Byggmodul AB i Sandsjöfors varslar om uppsägningar på grund av arbetsbrist - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Byggmodul AB i Sandsjöfors varslar om uppsägningar på grund av arbetsbrist

På grund av fortsatt minskad efterfrågan på byggmarknaden varslar Moelven ByggModul AB i Sandsjöfors idag 24 personer om uppsägning pga av arbetsbrist. Medarbetarna mottog informationen i eftermiddag.
21.05.2018
Moelven Industrier ASA

- Jag känner oerhört för vår personal i Sandsjöfors med omnejd, där vi är en betydande arbetsgivare. Speciellt tråkigt är det när vi satsat så hårt, bla via investeringar, som vi gjort under några år och nyanställt många duktiga medarbetare som vi nu tvingas varsla, säger Johan Samuelsson VD för Moelven Byggmodul AB.

Vidare MBL-förhandlingar inleds omgående med de fackliga parterna med en ambition att hantera processen så skyndsamt som möjligt pga av de som eventuellt kan komma att beröras. Idag arbetar 96 personer vid anläggningen i Sandsjöfors.

Den minskade efterfrågan märks generellt för samtliga av Moelven Byggmoduls produkter.

- Tyvärr måste vi agera för att reducera bemanningen i Sandsjöfors till en nivå vi kommer kunna fylla upp, säger Johan Samuelsson. Han räknar dock med att den minskade efterfrågan inte blir långvarig.

- Det finns en stor mängd projekt att jobba med, men flera är försenade pga. av bygglovshantering vilket tvingar oss anpassa kapaciteten under en tid. Vi vet vi är duktiga på skolor, förskolor, bostäder etc. vilket gör att vi ska klara av att kunna växla upp igen vid en bättre marknadssituation, säger Johan Samuelsson.  

Moelvens modulfabriker i Sverige

Moelven ByggModul är idag Skandinaviens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Företaget har idag 630 anställda och omsätter cirka 1,6-1,7 miljarder kronor. Kunderna är huvudsakligen privata och offentliga byggherrar samt många uthyrningsföretag. Moelvens svenska produktionsanläggningar för modulproduktion i trä finns i Kil, Sandsjöfors, Säffle och Torsby.

För mer information, kontakta:

Johan Samuelsson, VD, Moelven ByggModul AB

Mobil 070-6199335, E-post: johan.samuelsson@moelven.se