[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Mindre skador än först befarat vid Moelven Värmlands Trä AB

Under morgontimmarna i dag fredagen 2 juni brann det i måleriet vid  Moelven Värmlands Trä ABs anläggning i Säffle.
02.06.2017
Moelven Industrier ASA

VD Magnus Ingves i Moelven Värmlands Trä ABs säger att ingen i personalen blev skadad.

- Vi är redan i gång med åtgärder för att få i gång produktionen, säger Ingves.

Inte omfattande skador
Ingves preciserar att den första informationen som lämnades gav intrycket av omfattande skador.

- Vi kan nu några timmar senare konstatera att det ser mycket bättre ut än vi först befarade.

Ingves förklarar at produktionen återupptas i Säffle inom en vecka.

- Vi har vidtagit åtgärder och har en plan för att kunna komma igång med produktionen redan om en vecka (8-9 juni). Fram till dess kommer delar av den planerade produktionen läggas ut på ett av våra systerföretag. Detta  innebär att vi kommer hålla den planerade produktionstakten, säger Ingves.

Liten leveranspåverkan
Vidare säger Ingves at branden får mycket liten leveranspåverkan.

- Tackat vare en snabb och bra tillfällig produktionslösning tillsammans med befintliga lagervolymer kommer vi - med mycket få undantag - kunna leverera interiörpanel utan förseningar. Vi kontaktar personligen de kunder som berörs, säger Ingves.

För ytterligare information:

VD Magnus Ingves, mobil +46 706189461