Konkurrensverket undersöker eventuell överträdelse av konkurrenslagen - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Konkurrensverket undersöker eventuell överträdelse av konkurrenslagen

I går tidigt kom konkurrensverket till Moelven Industrier ABs lokaler i Skåre. Bakgrund till detta är ett beslut från Stockholms Tingsrätt den 2 maj som fastslår att konkurrensverket har tillåtelse att genomföra en undersökning hos oss och hos en konkurrent.
08.05.2013

Avsikten är att utreda om dessa två bolag har överträtt konkurrenslagen genom att ha samordnat sitt agerande i marknaden.

- Moelven kommer i denna situation bistå med all den information till konkurrensverket som efterfrågas och har ett gemensamt intresse med Konkurrensverket att få klarhet i vad som faktiskt har skett, säger Hans Rindal, koncernchef i Moelven Industrier ASA.

Han upplyser vidare om att det finns utarbetade riktlinjer för koncernens agerande på marknaden för att brott mot konkurrenslagen ska undvikas.

- När det trots detta har uppstått en situation där vårt beteende ifrågasätts är det bra att vi får belyst saken, säger Rindal.

For ytterligare information: Hans Rindal, +47 906 96 910