Kan göra något med hur vi bygger i trä - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Kan göra något med hur vi bygger i trä

Ett innovativt tvärvetenskapligt forskningssamarbete med fokus på problemlösning, samarbete och informationsöverföring kan göra något med hur vi bygger i trä.
10.03.2015

Inom ramen för projektet kommer olika aspekter av industriell träbyggnation studeras och analyseras. Det sker genom examensstudier av studenter från tre olika universitet i Sverige (SLU, KTH och LiU).

Det industriella byggföretaget Moelven ByggModul AB, som har fyra produktionsenheter i Sverige, deltar i programmet.

I forskningssamarbetet kommer det enligt kvalitetschef Erik Söderholm i Moelven ByggModul AB i huvudsak fokuseras på tre områden.

- Det ena är ökad efterfrågan av moderna och industriellt byggda trähus som kräver ökad produktionskapacitet av branschen. Den andra är hur moderna analystekniker kan bidra till att kvalitetssäkra byggprodukter. Sist men inte minst ser vi att konstruktören kan identifieras som en kritisk och viktig grupp när det handlar om materialval för byggprocessen. Hur kan vi öka träkunskapen bland konstruktörerna, säger Söderholm.

Ökat behov av energieffektivisering

Behovet av att öka byggaktiviteten i och runt Sveriges storstäder är i dag stort.

- Samtidigt presenteras fler och fler rapporter om byggprocessens stora miljöpåverkan. Byggandet måste därför tillfredsställa behovet om nya bostäder, samtidigt som man måste ta hänsyn till ett mer ansträngd miljö. För att få till detta måste man bygga mer energieffektivt. Det betyder att miljöbelastningen måste minska i och efter byggnationsfasen av en bostad. Kostnaden för byggprodukter bör hållas på en rimlig nivå och processerna effektiviseras, säger Söderholm.

Bioekonomi
Visionen om en hållbar cirkulär bioekonomi grundar sig på ett värdeskapande av förnybara råvaror. Detta måste enligt Söderholm ske inom samtliga industrigrenar och inte minst inom byggbranschen.

- Dagens enda förnybara konstruktionsmaterial är trä. Trots ständig utveckling och förbättring inom området, så har byggande i trä ännu inte uppnått samma omfattning som vissa andra byggtekniker, säger han

Snabbare utveckling
Hoppet är att fokus på problemlösning, samarbete och informationsöverföring kan sätta fart på utvecklingen och skapa bättre förutsättningar för framtiden.

- Samarbetet med studenter ökar nytänkandet och innovationskraften inom denna forskning. Svensk Trä och Sveriges Träbyggnadskansli har ansvar för administration och finansiering av projektet, säger Söderholm.