[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

KUB – NY PRODUKT OCH TJÄNST FÖR PRODUKTION AV KOMPAKT UNGT BOENDE

Moelven Byggmodul och OWC Arkitekter lanserar under Nordbygg nytt koncept kompakt ungt boende. I Sverige går det fem bostadslösa ungdomar på varje politiker. KUB-lösningen tillför tre dimensioner i en ny affärsmodell: Ny tjänst, ny produkt, ny samarbetsform.
KUB erbjuder beställare attraktiva och kalkylsäkra bostadsprojekt till rimliga byggkostnader och med korta byggtider. Illustrasjon: OWC Arkitekter
KUB erbjuder beställare attraktiva och kalkylsäkra bostadsprojekt till rimliga byggkostnader och med korta byggtider. Illustrasjon: OWC Arkitekter
31.03.2014
Moelven Industrier ASA

- När ett tredjehandskontrakt låter som en förstahandslösning är det dags att tänka om och tänka nytt, säger Arkitekt Björn Ahrenby

Svaret på den ständigt växande bostadsbristen bland unga är inte tillfälliga lösningar, utan riktiga hus. Attraktiva ungdomsbostäder i genomtänkta, stadsmässiga och långsiktigt hållbara hus på urban tomtmark med förbisedda möjligheter. KUB erbjuder beställare attraktiva och kalkylsäkra bostadsprojekt till rimliga byggkostnader och med korta byggtider. Ett flexibelt och industriellt system gör att KUB kan reagera på en mängd olika scenarion, förutsättningar och platser.

- Vi kan redan i förstudien erbjuda precisa beslutsunderlag vad gäller projektens arkitektoniska, tekniska och ekonomiska förutsättningar. KUBs kalkylsäkra process möjliggör snabbare genomförandebeslut, höjer sannolikheten för genomförandet och påskyndar tillkomsten av mycket efterfrågade ungdomsbostäder, säger David Öberg.

Moelven Byggmodul och OWC Arkitekter äger tillsammans konceptet ”KUB – kompakt ungt boende” och Moelven har huvudmannaskapet så att projektet kan få mesta spridning över landet.

Om Moelven Byggmodul AB
Moelven ByggModul AB ingår i den Norska Moelven koncernen, som är mer än 110 år. Moelven Byggmodul är nordens största producent av industriframställda byggmoduler i trä. Vår vision är att marknaden alltid ska värdera vår industriella byggprocess då nya byggprojekt planeras. När vi är involverade i ett byggprojekt tar vi ansvar för att skapa inspirerande miljöer för den nutida och framtida människan – skapa Goda Rum helt enkelt! Miljöerna formas i samarbete mellan uppdragsgivare och arkitekter. Oavsett vad vi levererar, har vi som mål att skapa Goda rum.

Läs mer om Moelvenkoncernen och våra olika produkter på www.moelven.se

För mer information, kontakta:
David Öberg, Marknadschef, Moelven Byggmodul AB.
Tel +46(0)10-122 59 93, Mobil +46(0)70 557 72 27, E-post: david.oberg@moelven.se