INNOVATIVT BYGGANDE AV BOSTÄDER FÖR UNGA BEVILJAT STÖD AV BOVERKET - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

INNOVATIVT BYGGANDE AV BOSTÄDER FÖR UNGA BEVILJAT STÖD AV BOVERKET

Moelven Byggmodul har av Boverket beviljats stöd om 1,5 milj. för innovativt byggande av bostäder för unga.
Det är jätteroligt att Boverket ser potentialen i vårt gemensamt framtagna koncept Vännerhem, säger VD Johan Samuelsson. Illustrasjon: Arkitektkontoret Tengbom
Det är jätteroligt att Boverket ser potentialen i vårt gemensamt framtagna koncept Vännerhem, säger VD Johan Samuelsson. Illustrasjon: Arkitektkontoret Tengbom
14.10.2013
Moelven Industrier ASA

– Glädjande och uppfordrande att Boverket i sin prioritering mellan inkomna ansökningar om innovativt byggande av bostäder för unga, bedömt att de åtgärder vi avser göra har goda förutsättningar att uppfylla syftet med stödet, säger VD Johan Samuelsson och fortsätter: 

-Den totala extrakostnaden vi beräknat för det Boverkskopplade utvecklingsarbetet uppgår till 2,0 milj.

Karlstads Bostads AB (KBAB) tog under våren 2012 fram en konceptidé för ett modulanpassat flexibelt kompisboende för unga. De gjorde under sommaren en upphandling för att vidareutveckla idén tillsammans med modulhustillverkare. Moelven Byggmodul vann uppdraget i september 2012. Sedan dess har projekterings- och kalkylarbete genomförts samt planprocesser inletts med mål att uppföra de första husen under 2014.

Konceptet, som kallas Vännerhem, bygger på att man bygger fyra lägenheter per våningsplan som är anpassade för kompisboende, men som lätt kan bli vanliga 2:or utifrån målgrupp. Fasaderna kan anpassas till olika stadsbilder och bottenvåningen är fri att använda till det som bostadsområdet har behov av.

– Det är jätteroligt att Boverket ser potentialen i vårt gemensamt framtagna koncept Vännerhem. KBAB kommer tack vare flexibiliteten hur husen kan användas att få en låg risk för framtida förvaltning. Det känns också bra att få bygga trähus och samverka med Moeleven som finns i Värmland med tillverkning i Värmlandsbro, säger Gunnar Persson, verksamhetsutvecklare på KBAB.

Moelven och KBAB äger tillsammans konceptet ”Vännerhem” och Moelven har tagit över huvudmannaskapet så att projektet kan få mesta spridning över landet.

Om Moelven Byggmodul AB
Moelven ByggModul AB ingår i den Norska Moelven koncernen, som är mer än 110 år. Moelven Byggmodul är nordens största producent av industriframställda byggmoduler i trä. Vår vision är att marknaden alltid ska värdera vår industriella byggprocess då nya byggprojekt planeras. När vi är involverade i ett byggprojekt tar vi ansvar för att skapa inspirerande miljöer för den nutida och framtida människan – skapa Goda Rum helt enkelt! Miljöerna formas i samarbete mellan uppdragsgivare och arkitekter. Oavsett vad vi levererar, har vi som mål att skapa Goda rum.

Läs mer om Moelvenkoncernen och våra olika produkter på www.moelven.se

För mer information, kontakta:
David Öberg, Marknadschef, Moelven Byggmodul AB.
Tel +46(0)10-122 59 93, Mobil +46(0)70 557 72 27, E-post: david.oberg@moelven.se