Halverar byggtiden: Levererar innerväggar till en ny signaturbyggnad i Linköping - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Halverar byggtiden: Levererar innerväggar till en ny signaturbyggnad i Linköping

Moelven Eurowand AB har fått förtroendet att leverera samtliga innerväggar till en ny signaturbyggnad i Linköping. Den ligger i kvarteret Bokbindaren och kommer bland annat att bli säte för Handelsbankens regionkontor.
Största hyresgäst i kvarteret Bokbindaren är Handelsbanken. Illustration: Strategisk Arkitektur
Största hyresgäst i kvarteret Bokbindaren är Handelsbanken. Illustration: Strategisk Arkitektur
28.05.2013
Moelven Industrier ASA

Enligt Moelven Eurowand säkerställer den stora flexibiliteten i systemet att byggtiden på plats nästan halveras.

Fasaden på den sex våningar höga byggnaden kläs med Bohusgranit och kommer att bli ett landmärke i Linköping. På insidan blir Moelven Eurowands system med mellanväggar, glasade partier och dörrar dominerande inslag. Byggnaden uppförs av Skanska med Lundbergs fastigheter som byggherre, som har högt ställda miljökrav.

Halverar byggtiden
Rickard Tapper, som handlagt affären hos Moelven Eurowand, säger att de standardprodukter och montagemetoder som man använder ger stora vinster för såväl byggentreprenör som byggherre och hyresgäster. Den stora flexibiliteten i systemet nästan halverar byggtiden på plats, och systemväggar svarar mot högt ställda miljökrav.

– I huset finns stora öppna ytor och genomtänkta lösningar som gör montagearbetet rationellt. Dessutom ligger alla installationer ovan undertak eller i installationsgolvet, vilket underlättar möblering och framtida ändringar i planlösning, förklarar han.

Andreas Rönngren, som är Skanskas projektledare, förklarar att Moelven Eurowands lokala organisation och deras möjlighet att klara en tuff tidsplan betyder mycket i det här projektet.

Han berättar att Skanska kommer att bygga vissa väggar i egen regi. Det gäller bland annat skyddsklassade väggar samt väggarna till en konferenssal med särskilda ljudkrav. Därutöver svarar Moelven Eurowand för leverans och montage av samtliga väggar och dörrpartier.

Handelsbanken hyresgäst
Största hyresgäst är Handelsbanken, vars regionkontor kommer att inrymmas på nästan tre hela våningsplan. Den totala ytan uppgår till 1 500 kvm per våningsplan och Moelven Eurowand levererar systemväggar och dörrpartier till totalt 260 arbetsplatser, fördelat på enskilda kontorsrum och öppna kontorslandskap, samt till cirka 50 mötesrum.

Leveransen omfattar Glassfront korridorväggar med Flush Front dörrportaler samt mellanvägg Uniwall. http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Systemvaggar/

Montagearbetet påbörjas i augusti och avslutas i februari 2014.

För ytterligare information:

Rickard Tapper, mobil 0736828676