[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Fysisk aktivitet ger extra ledighet

Sambandet är tydligt: Regelbunden motion bidrar till ett friskare liv. Och ett friskare liv ger mindre sjukfrånvaro, bidrar till högre prestationer och är därmed i förlängningen till nytta för kunderna.
– Systemet är unikt. Jag känner inte till något annat företag som erbjuder samma sak, säger Anna Ivarsson. Foto: Ivan Brodey
– Systemet är unikt. Jag känner inte till något annat företag som erbjuder samma sak, säger Anna Ivarsson. Foto: Ivan Brodey
18.11.2013
Moelven Industrier ASA

På Moelven Eurowand AB infördes därför extra ledig tid för de anställda som är fysiskt aktiva – ett recept som visat sig vara framgångsrikt.

– Tanken var att motivera dem som inte tränade alls, men även att ge övriga en morot för att fortsätta vara aktiva, säger Anna Ivarsson som är personalchef på Moelven Eurowand.

De anställda för en träningsdagbok där all fysisk aktivitet, som uppgår till minst 45 minuter och högst två timmar, bokförs löpande. Av rapporterad tid avsätts 20 procent i en tidsbank som successivt byggs på upp till 40 timmar, vilket är taket för den extra lediga tid som kan tjänas in på det här sättet.

– Systemet är unikt. Jag känner inte till något annat företag som erbjuder samma sak, säger Anna Ivarsson och berättar att upplägget helt bygger på förtroende – var och en rapporterar själv sin fysiska aktivitet. Närmaste chef attesterar träningsdagboken innan den förs över till lönesystemet.

– Vi ser det som ett win win-förhållande för företaget och de anställda. Vi har en mycket lojal personal och vår uppfattning är att vi på det här sättet bidrar till att sjukfrånvaron begränsas, och att det gynnar både de anställda och företaget. Ambition att medverka till att personalen är frisk och mår bra, och att göra det med extra ledig tid som morot, uppskattas av de anställda och ses som en intressant förmån vid personalrekrytering.

Systemet infördes i mitten av 2000-talet. I snitt tas cirka 15 timmar per år och anställd ut i ledig tid.

For ytterligare information:
Anna Ivarsson, mobil 0 101 22 6010