Fortsätter satsningen på skivmaterial - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Fortsätter satsningen på skivmaterial

Moelven fortsätter sin satsning på skivmaterial. Tidigare i år förvärvades Vänerply AB och nu tar man hem produktionen av Reginasortimentet, som består av tak- och väggpanel av MDF, från underleverantörer till en nystartad fabrik i ett nytt bolag – Moelven Lovene AB utanför Lidköping.
22.12.2011

– Det ger oss bättre möjlighet att säkerställa kvalitet samt att minska ledtiderna för vår produktutveckling, säger Mikael Axelsson som är VD i Moelven Wood AB.

Den nya fabriken, som inledningsvis sysselsätter sex personer, har utvecklats av personal från Moelven List AB. Företagets VD, Janne Nilsson, som har samma befattning i det nya bolaget, har drivit etableringen och framhåller att man ställt mycket höga krav på maskinleverantörerna.

– I vissa fall har vi använt tillverkningsteknik som inte finns någon annanstans i trävarubranschen, utan har hämtats från möbelindustrin, säger han.

Under december månad trimmas fabriken in och i januari ska den vara i full produktion. Efter hand kommer personalstyrkan att öka.

– Efterfrågan på färdiga produkter växer snabbt och vi har nu produktionskapacitet för att möta marknadens behov. Satsningen på Regina betyder inte att vi kommer att ersätta traditionell panel av gran och furu. Det är produkter som är i stort sett oersättliga, betonar Mikael Axelsson.

Med det nya bolaget i Lovene stärker Moelven sin position på marknaden för skivmaterial.

– Det ger oss en position i ett tillverkningssegment med en nästan outtömlig utvecklingspotential. Samtidigt kommer vi att förfoga över de resurser som krävs för en bra och effektiv produktutveckling.

I Reginasortimentet ingår ett tiotal produkter med olika profiler och utföranden, tillverkade av MDF-skivor. Under 2012 kommer ytterligare minst tre nya produkter att lanseras.

– Regina ersätter ofta andra material och metoder vid renovering. Monteringen av vägg kan göras både snabbare och enklare än exempelvis att tapetsera om ett rum. Skivorna kan monteras direkt på befintlig vägg utan att riva gammal tapet, patentera och spackla. Det ger betydande tidsbesparing. Vid nyproduktion ger Regina en mycket kostnadseffektiv lösning, säger Mikael Axelsson.

Tillverkningen i Lovene består av formatanpassning, profilering och målning av MDF-skivor.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Axelsson, VD Moelven Wood AB, Mikael.Axelsson@moelven.se 054-53 64 33, 070-571 39 49
Hans Fogman, Produktchef Moelven Wood AB, Hans.Fougman@moelven.se 070-598 35 88
Janne Nilsson, VD Moelven Lovene, Janne.Nilsson@moelven.se 0510-54 59 62, 070-651 11 90