[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Förbättringsarbete gav framgång för Moelven List AB

Moelven List i Lovene har fått ett diplom för "väl genomfört förbättringsprogram". Företaget har arbetat med programmet i drygt två år. Det skriver NTT på sina hemsidor.
- Den största förändringen är nog på det mentala planet, säger VD Janne Nilsson.
- Den största förändringen är nog på det mentala planet, säger VD Janne Nilsson.
13.03.2013
Moelven Industrier ASA

Företaget mottog diplomet av IDC West Sweden för sitt framgångsrika förändringsarbete.

- Den största förändringen är nog på det mentala planet. Alla är mer engagerade och agerar mer som ett team, alla vill verkligen vara med och påverka, säger Janne Nilsson,vd i Moelven List, i ett pressmeddelande från IDC.

- Säkerheten har förbättrats, stoppredovisningen är mer exakt och lönsamheten har förbättrats med fem procent, fortsätter Janne Nilsson.

Ytterligare en konsekvens är att arbetslagen blivit mer självständiga - och fortlöpande löser problem på egen hand.

Moelven List har under perioden, med IDC som stöd, sett till att personalen jobbar mot tydliga mål och utbildats inom lean. Företaget har utvecklat en helt ny produkt - i en ny fabrik.

Experter från IDC Produktion och Högskolan i Skövde har genomfört en utförlig produktionsanalys. De studerade bland annat kapacitet, frekvens och flöden. Även styrka och svagheter kring "att vinna affärer" analyserades.

Analytikerna från IDC Porduktion beskriver Moelven List som ett "väl fungerande företag med tydlig kundfokusering".

- Med resultatet från analyserna ser man tydligt att Moelven List ligger långt fram och har jobbat strukturerat under lång tid med sitt förbättringsarbete, skriver de.

(Woodnet.se)