Ett nytt kapitel - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ett nytt kapitel

Biblioteket i vennesla är fyllt med böcker, ljus och utrymme. den nya kulturbyggnaden ska vara en plats där alla trivs.
05.02.2012

 Vi kan knappt tro att det är sant, säger Anne Kjersti Bentsen, bibliotekschef i Vennesla kommun.
Förut höll vi till i en betongbyggnad från 1960-­talet, vägg i vägg med brandstationen en bra bit utanför centrum. Men det var då.
Nu ligger biblioteket som en förlängning av torget mitt på Storgatan. På utsidan präglas byggnaden av stora ytor av glas och trä. Långa, slanka lameller som målats orange och gula sträcker sig från marken och upp framför fönstren – de skyddar mot solen och juste­rar mängden ljus.
Invändigt sträcker sig väldiga limträbågar upp från golvet och korsar innertaket. I änden av bågen skapas nischer som innehåller bokhyllor och sittplatser – små läslyor.
Den 29 oktober i fjol slog den spektakulära byggna­den upp sina portar för allmänheten.
– Intresset var enormt! Det gick knappt att röra sig härinne, det satt och stod folk överallt. Vi serverade tårta och kaffe så långt det räckte och invigde två utställningar, en konstutställning och en jubileumsutställning med anledning av att kommunen firar 150 år. Kulturskolan uppförde en dansföreställning i foajén och vi hade besök av en barnboksförfattare. Många skolelever kom hit efter skolan för att göra sina läxor. Det var verkligen kul att se hur de trivdes och hur män­niskor tog byggnaden i anspråk, berättar Bentsen.

Kulturhuset.
Det nya biblioteket är samman­byggt med en befintlig biograf, och de har gemensam huvudingång och foajé. I övrigt finns här ett kafé och olika slags mötesrum som kan hyras ut till föreningar. Hela byggnaden heter numera Kulturhuset. Den första öppningsveckan sammanföll med den årliga kultur­veckan, och många arrangemang förlades naturligt nog till den nya signaturbyggnaden.
– Kulturhuset är en ny giv för kulturlivet, som nu har fått en ståtlig arena att utvecklas i. Både biografen och foajén kan användas till konserter och föreställningar. Att byggnaden i sig är så imponerande gör den extra attraktiv för arrangemang, säger Bentsen.
Biblioteket har öppet från måndag till lördag. Här ska det finnas något för alla, eftersom biblioteken har hela befolkningen som målgrupp. Förhoppningen är att ännu fler människor nu ska hitta fram till biblioteket, läsa och låna böcker.
– Det är så härligt när folk verkligen ger sig tid. De går in i biblioteket och kikar runt och tar en kopp kaffe i ka­féet. En dam sa att man blir glad av att komma in här, och många av de som besöker biblioteket är uppenbart stolta. Det här är deras byggnad, säger Bentsen.

Krävande jobb.
För Moelven Limtre har biblioteket i Vennesla varit ett spännande och utmanande projekt. Arkitekterna Helen & Hard gav både byggnaden och den bärande konstruktionen en ovanlig form, vilket har ställt extra höga krav på noggrannheten.
– Totalt har Moelven Limtre levererat 27 bärande huvudkonstruktioner, som alla har olika form. Varenda konstruktion är projekterad för sig. Enskilda konstruktio­ner har sammanfogats av upp till sju limträdelar. Allt ska kapas och sättas ihop så att skarvarna blir täta och fina och passar exakt. Dessutom ska de fungera tillsammans med fundamentet som är gjutet på plats. Vi har testmon­terat varje enskild bärande huvudkonstruktion, tagit isär delarna igen och transporterat dem till byggplatsen. En del av limträbågarna var så stora att vi behövde polis­eskort när de fraktades från Moelven till Vennesla, berät­tar Kato Sveen, projektchef på Moelven Limtre AS.

Samordning.
Från det att Moelven Limtre påbörjade produktionsunderlaget tills allt var färdigmonterat, tog det drygt sex månader. Bearbetningen efter det att träet var färdiglimmat krävde fem gånger så många arbetstim­mar som för ett vanligt projekt.
– Lyckligtvis har vi haft ett mycket bra samarbete med Vennesla Entreprenør AS. Eftersom det inte fanns plats för mellanlagring vare sig i eller runt bygget, måste det som kom in monteras upp genast. Hela projektet har varit ett precisionsarbete från början till slut, men så har också resultatet blivit osedvanligt bra, avslutar Sveen.