Ett lyft för Moelven Tom Heurlin AB - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ett lyft för Moelven Tom Heurlin AB

Ett stort lyft för både Moelven Tom Heurlin AB och för Ånimskog som samhälle.  Bilden av den 23 ton tunga hyveln som ställdes på plats på torsdagen har ett lika stort symbolvärde, som hyvelns ekonomiska värde för företaget.
Med en vikt på 23 ton krävdes specialkran och skicklighet för att få den nya hyveln på plats.
Med en vikt på 23 ton krävdes specialkran och skicklighet för att få den nya hyveln på plats.
14.09.2012
Moelven Industrier ASA

Det var en nöjd VD, Jonny Andersson, som strax efter klockan åtta på morgonen såg den stora maskinen lyftas från lastbilen, över den nybyggda produktionslokalen för att sänkas ner genom ett hål i taket.

– Det här är en investering som betyder oerhört mycket för Moelven Tom Heurlin AB. Vi kommer nu att förfoga över ett av Europas modernaste hyvlerier, säger han.

Hyveln har tillverkats av företaget Ledinek i Slovenien som nu har ett halvdussin man på plats för att montera den och se till att den kommer igång. Operatörerna vid företaget får i fortsättningen arbeta med en CNC-styrd hyvel med avsevärt högre precision än den gamla hyveln. Såväl produktion som omställning mellan olika dimensioner blir effektivare. Med den större kutter som den nya maskinen har, kommer produktionen också att ge bättre hyvelytor.

Den nya lokalen byggdes under våren och produktionsstart i det nya hyvleriet är planerad till den 15 oktober. Då kommer den gamla hyveln, som installerades för cirka 30 år sedan att fasas ut.

For information:

Jonny Andersson, mobil 070 628 6824