Det går bättre för Moelven - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Det går bättre för Moelven

Driftsresultatet på 137 miljoner NOK efter årets första sex månader visar att det går bättre än på länge för Moelven.
11.07.2014
Moelven Industrier ASA

Driftsresultatet för andra kvartalet blev 84 miljoner NOK jämfört med 11 miljoner NOK under motsvarande period förra året. Hittills i år har koncernen omsatt för 4 649 miljoner NOK (4 030 motsvarande period 2013), medan driftsintäkterna för andra kvartalet slutade på 2 389 miljoner NOK (2 182).

Nöjd koncernchef
Koncernchef Hans Rindal är nöjd med framgången.

– Det goda resultatet bygger i stora drag på en kombination av bättre priser och valutaförhållanden för exportinriktade enheter, interna driftsförbättringar samt bättre genomförande av projekt, säger Rindal.

Sågbruken går bäst
Det är framför allt industrivaruavdelningen Timber som märker störst framgång. Byggvaruavdelningen Wood levererar dock också bra resultat. För projektavdelningen Byggsystem dämpas resultaten något av en mer krävande marknad för nya kommersiella byggnader i Norge. ROT-segmentet (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) är efterfrågan fortsatt tillfredsställande.

– Förändringar av internationella marknadsförhållanden påverkar snabbt vår försäljning av trävaror. För byggvaror är svängningarna något mindre, medan det är efterfrågan på nya kommersiella byggnader i Sverige och Norge som är viktigast för avdelningen Byggsystem som består av limträ-, byggmodul-, elektro- och bygginredningsverksamheter, säger Rindal.

Omläggning av lån genomförd
Vid utgången av det andra kvartalet omförhandlades koncernens långsiktiga lån och de löper nu till sommaren 2017. Lånevillkoren motsvarar i stor utsträckning de vi hade och omförhandlingen ger oss en bra grund för att vidareutveckla koncernen, säger Rindal.

Framtidsutsikter
Efterfrågan på koncernens produkter på den skandinaviska marknaden förväntas vara stabil under andra halvåret, med en viss förbättring i Sverige som väger upp en viss nedgång i Norge.

– På exportmarknaden för sågat timmer är det svårare att veta hur det ska gå, men vi ser i alla fall fortsatt god efterfrågan under tredje kvartalet, säger Hans Rindal.

Den senaste kvartalsrapporten hittar du här: http://kvartalsrapport.moelven.no

För ytterligare information:
Koncernchef Hans Rindal, +47 90696910 
Direktör för ekonomi och finans Morten Sveiverud, +47 90980667 
Biträdande finansdirektör Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, +47 916 68 668

För direktkontakt med en av våra verksamheter om lokala vinklingar önskas:

Byggvaruavdelningen Wood:
Avdelningschef Bjarne Hønningstad, mobil +47 97591201
Wood Sverige: VD Mikael Axelsson, mobil +46 (0) 101225004
Wood Norge: VD Rune Bergsodden, mobil +47 95145540
Moelven Danmark: VD Michael Helmershøj, mobil +45 40452336

Projektavdelningen Byggsystem:

Avdelningschef Marcus Johansson, mobil + 46 10 122 6686
Moelven Byggmodul AB: VD Johan Samuelsson, +46 10 122 5954
Moelven Byggmodul AS: Direktör Lars Brede Aandstad, +47 90992851 
Moelven Töreboda AB: VD Johan Åhlén, mobil +46 (0) 50648189
Moelven Limtre AS: Direktör Åge Holmestad, mobil +47 (0) 95864620
Moelvens inredningsverksamhet (Nordia och Eurowand): Direktör Trygve Toften, mobil +47 90874964
Moelven Elektro AS: Verksamhetschef Atle Bergo, mobil + 47 48283400

Industrivaruavdelningen Timber:
Avdelningschef Ole Helge Aalstad, mobil +47 90014343

En översikt över våra verksamheter på lokal nivå hittar du här:
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Kontakt-virksomhetene/
http://www.moelven.com/se/Om-Moelven/Kontakta-foretag/
http://www.moelven.com/dk/Om-Moelven/KONTAKT-den-rigtige-medarbejder/