[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Det bästa första kvartalet sedan 2008

Moelven ökade rörelseresultatet med 71 miljoner NOK jämfört med samma period året innan. Årets första kvartal blev det bästa sedan 2008.
Robotiseringen, i kombination med installation av annan produktionsutrustning, arbetsstationer och olika system, har medfört närmare 50 nya tjänster i vid Moelven Byggmodul AB i Säffle.
Robotiseringen, i kombination med installation av annan produktionsutrustning, arbetsstationer och olika system, har medfört närmare 50 nya tjänster i vid Moelven Byggmodul AB i Säffle.
28.04.2017
Moelven Industrier ASA

Rörelseresultatet ökade till 101 miljoner NOK (30 miljoner NOK samma period året innan) för det första kvartalet. Rörelseintäkterna ökade med 2,8 procent till 2 678 miljoner NOK (2 605).  

God efterfrågan
Morten Kristiansen, koncernchef på Moelven Industrier ASA, säger att orsaken till det goda resultatet är en kombination av betydande förbättringar av den underliggande driften vid flera av Moelvens anläggningar och god efterfrågan på koncernens produkter och tjänster.

Kraftig förbättring
Koncernen upplever ökad aktivitet inom alla divisioner, en kraftig förbättring av resultatet, ökat eget kapital och minskade räntebärande skulder netto. Samtliga divisioner visar bättre resultat än förra året.

- Jag är särskilt nöjd med att de omställnings- och omstruktureringsåtgärder vi har genomfört inom den trämekaniska delen av koncernen ger resultat. Sammantaget ser vi en resultatförbättring på nästan 60 miljoner NOK jämfört med motsvarande period året innan, säger Kristiansen.

Robotisering
Kristiansen omnämner också specifikt satsningen på robotiserad modulproduktion på Moelven Byggmodul AB i Säffle.

- Satsningen – som nyligen ledde till att företaget vann pris som ”Årets Leanbyggare” på Bygg-galan 2017 i Stockholm för sitt arbete med smart produktion och robotisering – har medfört att produktionskapaciteten har ökat med 80 procent, säger Kristiansen.

Nya arbetstillfällen
Robotiseringen, i kombination med installation av annan produktionsutrustning, arbetsstationer och olika system, har medfört närmare 50 nya tjänster i Säffle.

- Det är ett tydligt kvitto på Moelvens framgångsrika utveckling och omställningar, säger Kristiansen. 

Goda utsikter
Totalt för koncernen förväntas rörelseintäkterna öka något. Programmet för driftsförbättring och strukturering av koncernen fortsätter med hög intensitet och kommer att bidra till ökad lönsamhet i den underliggande driften.

Koncernens sammansättning med divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar och enheter som opererar på olika marknader ger ett bra utgångsläge för ytterligare förbättringar. Totalt förväntas resultatet för 2017 bli något högre än 2016. Koncernen har en långsiktig målsättning om en avkastning på det arbetande kapitalet på 13 procent över en konjunkturcykel. Vi har tillräcklig soliditet och långsiktig likviditetstillgång för att kunna genomföra de omställningar och förbättringsprojekt som är nödvändiga för att nå detta mål, säger Kristiansen. 

http://kvartalsrapport.moelven.no/2017/Q1  

Mer information:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668