Bättre kapacitet med nytt måleri - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Bättre kapacitet med nytt måleri

Ett nytt måleri har tagits i drift vid Moelven Värmlands Trä AB i Säffle. Det ger en kraftigt ökad kapacitet och betyder att företaget kan ta hem produktion som tidigare lagts ut på underleverantörer.
20.03.2012
Moelven Värmlands Trä AB

– I det nya måleriet kan vi måla upp till nio panelbräder i bredd. I det gamla målades bara en i taget, säger VD Magnus Ingves.

– Vi har också helt andra torkmöjligheter och kan välja mellan varmluft, IR mellanvågor, IR kortvågor och UV-torkning beroende på vad vi målar. Resultatet blir därmed inte bara ökad produktionskapacitet utan också en kvalitetshöjning.

I samband med att det nya måleriet togs i drift reducerades personalstyrkan med två personer. Nu sysselsätts nio anställda i måleriet.