[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

28 miljoner i förlust för Moelven

Moelvens rörelseresultat tredje kvartalet blev en förlust på 28 MNOK, jämfört med en förlust på 14 MNOK motsvarande period förra året.
23.10.2013
Moelven Industrier ASA

Rörelseinäkterna under tredje kvartalet uppgick till 1 883 MNOK, jämfört med 1 808 MNOK under tredje kvartalet förra året.

Det svaga resultatet förklaras av kostnader i samband med driftstart av nya anläggningar, projektvärderingar och en fortsatt krävande konkurrenssituation inom vissa marknadssegment. Jämfört med samma kvartal förra året kompenserar årets starkare resultat för sågverksdivisionen Timber, Moelven Elektro AS och Moelvens inredningsföretag bara delvis de försvagade resultaten för byggvarudivisionen Wood, limträföretagen och byggmodulverksamheten i Sverige. Periodens resultat efter räntor och skatt blev en förlust på 26 MNOK, jämfört med en förlust på 29 MNOK under tredje kvartalet förra året.

Resultatförbättrande åtgärder
Under tredje kvartalet har koncernens verksamheter gåtts igenom och ett antal åtgärder identifierats med strikt uppföljning för att stärka den löpande verksamhetens resultat och minska risken för förluster i enskilda projekt. Vidare har ett projekt inletts för att frigöra arbetskapital.

– Vi har dessutom en period med flera investeringsprojekt bakom oss. Det gör att vi kan sänka vår investeringsnivå betydligt den närmaste tiden och helt koncentrera oss på en effektiv verksamhet. Jag förväntar mig att alla dessa åtgärder ska stärka våra resultat, säger Rindal.

Förbättring för sågverken
– Marknadsbalansen för Timbers sågverk håller på att förbättras. Efterfrågan har förbättrats något på vissa marknader, men produktionen och lagernivåerna av industriträ har minskat, säger Rindal.

Detta, kombinerat med ändrade valutaförhållanden, har bidragit till bättre intäkter för sågverken.

– Samtidigt ser vi att råvarutillgången för våra timmerförbrukande enheter och avsättningsmöjligheterna för flisprodukter har varit tillfredsställande, och de anpassningar som genomfördes efter nedläggningen av Södra Cell Tofte har fungera som det var tänkt, säger Rindal.

Utsikter
Byggsystemsdivisionen har en tillfredsställande orderbehållning och med en bättre sammansättning än vid samma tid förra året. För industriträ förväntas en fortsatt förbättring av prisbilden internationellt under fjärde kvartalet. I Skandinavien väntas inga större förändringar utöver normala säsongsmässiga variationer på byggvarumarknaden.

Totalt sett förväntar sig styrelsen att koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet blir bättre än för motsvarande period föregående år, medan året som helhet blir betydligt svagare än 2012.

-----

För ytterligare information:
Koncernchef Hans Rindal, +47 90696910
Ekonomi- och finansdirektör Morten Sveiverud, +47 90980667
Assisterande finansdirektör Rune F. Andersen, +47 91343260
Kommunikations- och HR-direktör Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, +47 91668668

För direktkontakt med våra verksamheter vid önskemål om lokala perspektiv:

Byggvarudivision Wood:
Divisionschef Bjarne Hønningstad, mobil +47 9759 1201
Wood Sverige: VD Mikael Axelsson, mobil +46 (0)10 122 50 04
Moelven Danmark: VD Michael Helmershøj, mobil +45 4045 2336

Projektdivision Byggsystem:
Moelven Byggmodul AB: VD Johan Samuelsson, +46 (0) 10 122 5954
Moelven Byggmodul AS: Direktör Lars Brede Aandstad, +47 9099 2851
Moelven Töreboda AB: VD Johan Åhlén, mobil +46 (0)50 64 81 89
Moelven Limtre AS: Direktör Åge Holmestad, mobil +47 9586 4620
Moelven Eurowand AB: VD Orvar Sandelin, mobil +46 (0)10 122 60 03
Moelven Nordia AS: Direktör Trygve Toften, mobil +47 9087 4964
Moelven Elektro AS: VD Atle Bergo, mobil + 47 4828 3400

Industrivarudivision Timber:
Divisionschef Ole Helge Aalstad, mobil +47 9001 4343

Du hittar en översikt över våra företag på lokal nivå här:
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Kontakt-virksomhetene/
http://www.moelven.com/se/Om-Moelven/Kontakta-foretag/
http://www.moelven.com/dk/Om-Moelven/KONTAKT-den-rigtige-medarbejder/