Hopp til innholdet

Produksjonprosess for termotre

Varmebehandling handler om å modifisere trematerialer i høye temperaturer (185 til 215 ºC). Utevndig brukes det alltid minst 215grader, på innvendige produkter benyttes lavere temperaturer) Prosessen er basert på en kombinasjon av temperatur og vanndamp. Hele prosessen er kjemikaliefri. Gjennom varmebehandling forbedres treets råte- og værbestandighet samt at dimensjonsstabiliteten øker. Den høye temperaturen fjerner kvaen i trematerialet.ThermoWood® –metoden som denne brosjyren er basert på, er utviklet av det finske forskningsinstituttet VTT (www.vtt.fi). Varemerket ThermoWood® er eiet av ThermoWood-foreningen i Finland, og varmerket er registrert i EU. Produksjonsprosessen kan deles i tre ulike faser:

 1. Heving av temperatur Trematerialets temperatur økes raskt til ca 100 ºC, for deretter å øke temperaturen saktere mot 130 ºC. Råvaren kan være utørket eller tørket materiale. Vanndamp brukes som beskyttelsesgass slik at eventuelle sprekker kan forebygges. Vanndamp påvirker også enkelte kjemiske reaksjoner i treet. Treets fuktighets-% blir nærmere 0.

2. Varmebehandling Under selve varmebehandling heves temperaturen avhengig av ønsket resultat til 185-215 ºC, og holdes stabilt i 2 -3 timer. Vanndamp forhindrer tenning i trematerialet, og vanndamp påvirker enkelte kjemiske reaksjoner i treet.

3. Senking av temperatur og avklimatisering Temperaturen senkes ved hjelp av vanntåke. Avklimatisering avhenger av materialets sluttbruk, normalt til over 5% fuktighet.

 Varmebehandlingens virkning på trematerialet:

 1. Densitet
Med densitet menes stykkets volumvekt som måles i kg/m3. Varmebehandling minsker treets densitet med ca. 10 %.

2. Fasthet
Trematerialets fasthet har en sterk sammenheng med densitet. Varmebehandling minsker treets densitet, og samtidig vil trematerialets fasthetsegenskaper minkes. I praksis vil vekt/fasthet-relasjonen være uforandret.

Bøyefasthet: Varmebehandling under 2 00 ºC har ingen merkbar virkning på trematerialets bøyefasthet. Men det er ikke anbefalt å bruke varmebehandlete materialer i bærende konstruksjoner. Minking av bøyefasthet er spesielt tilknyttet kvist i trematerialet der øyefastheten er lavere. I tillegg vil kvaliteten på kvist påvirke trematerialets bøyefasthet. Tørr eller delvis tørr kvist vil minke bøyefastheten mer enn friske kvist. 

Trykkfasthet
Varmebehandling minker ikke trykkfastheten. Tester viser at varmebehandling ikke påvirker trykkfastheten i noen særlig grad.

Skjærfasthet
Varmebehandling i høye temperaturer (230 ºC) minker skjærfastheten. For furu og gran minker den radiale skjærfastheten med mellom 1 og 2 5%, avhengig av prosesstemperatu- ren. Den tangentiale kjærfastheten minker med 1-40 %. Kløyvefasthet Trematerialets kløyvefasthet minker med 30-40 % avhengig av behandlingstemperaturen.

Skruefeste
Hvor godt skruene sitter i trematerialet avhenger mer av den generelle variasjonen i treets densitet enn av
varmebehandling. I de tilfeller der densiteten er lavere enn normalt, har man oppnådd bedre skruefeste ved å forbore trangere hull til skruer.

3. Hardhet
Varmebehandlingens påvirkning på trematerialets hardhet er liten. Hardhet påvirkes mer av den generelle variasjonen i trematerialets densitet og av hvilket treslag som brukes.

4. Likevektsfuktighet varmebehandling minker trematerialets likevektsfuktighet. Behandling med høye temperaturer minker treets
likevektsfuktighet med opp til 40-50% sammenliknet med ubehandlet materiale. Varmebehandlingens virkning på trematerialet.

5. Dimensjonsstabilitet
Grunnet lavere likevektsfuktighet, har varmebehandlet materiale betydelig forbedret dimensjonsstabilitet. Både radial og tangential svelling av varmebehandlet materiale kan være opp til 40-50% mindre enn sammenliknet med ubehandlet materiale.

6. Vanninntrengning
Varmebehandling minker vanninntrengning i trematerialet. Tester har vist at varmebehandlet materiale binder omtrent 50 % mindre vann enn hva ubehandlet materiale gjør.

7. Varmeledningsevne
Varmeledningsevnen er 2 0-25 % mindre i varmebehandlet materiale enn i ubehandlet under like omgivelser.

8. Biologisk bestandighet
Laboratorietester (EN 113, ENV 807) har vist at varmebehandling forbedrer betydelig trematerialets biologiske bestandighet. ThermoWood® –metoden er egnet til å brukes etter EN 335-1 klasse 1-3 omgivelser, uten kjemisk tilleggsbeskyttelse.

Holdbarhetsklasse :
Gran og furu klasse 2
Ask klasse 1

9. Værbestandighet
I naturlige omgivelser vil varmebehandlet materiale ha omtrent det halve av ubehandlete materialets fuktighet. Varmebehandlet materiale har mindre overflatesprekk forårsaket av uv-stråling enn ubehandlet materiale. For å unngå at uv-stråling bleker den opprinnelige fargen, anbefales overflatebehandling med metoder som gir uv-beskyttelse.

Råvaren
De fleste treslag er egnet som råvare for varmebehandling etter ThermoWood® –metoden. Varmebehandlingsprosessen optimeres for hvert treslag, og stiller høye kvalitetskrav til råvaren. Den finske ThermoWood-foreningen har definert minimumskrav til kvalitet for tre-last fra furu, gran og løvtre.

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?