Hopp til innholdet

Økonomi

Med et regneeksempel fra nybygg og et fra ombygging viser vi forskjellen på tradisjonell byggeteknikk (plassbygd) og vår måte å innrede på (Modusmetoden).

En effektiv byggeprosess får du gjennom å forberede prosjektering, materialer og lokale på best mulig måte og bruke så mye prefabrikkert som mulig. Med denne metoden kan vi bidra til smartere og mer kostnadseffektive kontorbygg.

Når endringstakten øker, øker også behovet for å kostnadseffektivisere bygningene – i motsetning til å bygge med tradisjonelle metoder. Vi vil at kundene med våre metoder og produkter får best mulig økonomi – fra begynnelsen og på sikt.

I det første eksempelet  går vi gjennom kostnadene for å tilpasse et lokale til leietakerne fra grunnen. I begge eksemplene har vi tatt utgangspunkt i et lokale som har et areal på 329 m2, høyde til bjelkelag på 3 m og undertakshøyde på 2,7 m. El, ventilasjon, maling av yttervegger og toaletter forutsettes å være ferdige i eksemplene. 
Les mer om kostnadsammenligningen for nybygg her. (Svensk tekst)

I det andre eksempelet går vi gjennom når virksomheten har forandret seg og kontoret må tilpasses deretter. Det trengs flere enkeltkontor, og det er på tide med ombygging. 
Les mer om kostnadsammenligningen for ombygging her. (Svensk tekst)