Hopp til innholdet

Et sirkulært system

Innredning med systemvegger fra Moelven Modus er det beste miljøvalget. Du innreder med et kretsløpstilpasset og miljøgodkjent byggesystem, der komponentene er konstruert for å bli tatt fra hverandre og satt sammen igjen i en ny utforming, og reduserer dermed belastningen på vårt felles miljø.

Sirkulær økonomi

Modusmetoden bygger på verdiene i sirkulær økonomi. Allerede i produksjonen velger vi i størst mulig grad en giftfri produksjon. Alle komponenter er godkjent eller sertifisert av bransjens ledende aktører.

Når virksomheten endres, kan rommets utforming forandres uten at det må tilføres nye materialer. Vegger fra Moelven Modus kan flyttes og gjenbrukes – det er én av forutsetningene i tilbudet vårt. Når du bygger om, trenger du altså ikke rive vegger. I stedet tar du veggene fra hverandre og setter dem opp igjen der du vil ha dem – og slik du vil. 


Dette er sirkulær økonomi

«En sirkulær økonomi er et system som er designet for å gjenvinne produkter, komponenter og materialer og beholde dem i systemet med en verdi som er høyest mulig. I en sirkulær økonomi går forretningsnytten hånd
i hånd med ressurseffektivitet gjennom sirkulære materialstrømmer og nyskapende forretningsmodeller. En sirkulær økonomi gjenoppretter økosystemer og holder dem fleksible. I en sirkulær økonomi benyttes det
kun fornybar energi.»

- Cradlenet

 


Alle komponenter er godkjent eller sertifisert for
: