Hopp til innholdet

Modusmetoden

Med Modusmetoden innredes lokalene med systemvegger. En industriell byggemetode med meget høy prefabrikkeringsgrad som er rask, enkel, økonomisk og miljøvennlig. Metoden er utviklet i samarbeid med kundene våre, slik at både eiendomseiere og leietakere skal få maksimalt utbytte av fordelene med å bygge industrielt.

Hvis du ønsker å ivareta systemets fulle potensiale passer Moduskonseptet for deg. Det er kjernen i vår metode, og innebærer at vi monterer romløsninger mellom to gjennomgående, horisontale plan – tak og gulv. Men husk, vi tar med oss den industrielle arbeidsmetoden uansett bygningens forutsetninger.

Våre systemløsninger kan benyttes ved alle byggemetoder.
Vi bygger:


1. MELLOM TO HORISONTALE PLAN (Moduskonseptet)

Utnytter systemets potensial og gjør det meget enkelt å endre på planløsningen.

 

2. FRA BETONG TIL BETONG
Ved spesielle lokaler og i eldre bygg tilpasses systemet eksisterende bygningsdeler.

 

3. MOT SKJØRT
Ved enkelte mer krevende romutforminger, benyttes prefabrikkert skjørt som en del av byggsystemet. Vi bygger helst prefabrikkert for å ivareta industriell byggemetode. 

 

4. ROM I ROMMET
Helt frittstående rom som skaper egne romløsninger og utnytter mulighetene i åpne arealer.

 


HYBRIDLØSNINGER
Eller med hybridløsninger som kombinerer flere byggemetoder.

Mange fordeler

Tre parametere avgjør når det er tid for planlegging og prosjektering av et kontor. Tid, miljø og økonomi. Det er nettopp dette som er Modusmetodens styrke.

Et sirkulært system

Innredning med systemvegger fra Moelven Modus er det beste miljøvalget. Du innreder med et kretsløpstilpasset og miljøgodkjent byggesystem.