Hopp til innholdet

Modusmetoden

Sammen med kundene våre har vi utviklet en metode som gjør at du får maksimalt utbytte av fordelene med å bygge industrielt. Med svært høy grad av prefabrikkering monterer vi romløsninger mellom to gjennomgående, horisontale plan – tak og gulv. Men det er ikke alt. Selvfølgelig kan vi også være like industrielle med andre byggemetoder.


Våre systemløsninger kan benyttes ved alle byggemetoder.

Vi bygger:


1. MELLOM TO HORISONTALE PLAN (Moduskonseptet)

Utnytter systemets potensial og gjør det meget enkelt å endre på planløsningen.

 

2. FRA BETONG TIL BETONG
Ved spesielle lokaler og i eldre bygg tilpasses systemet eksisterende bygningsdeler.

 

3. MOT SKJØRT
Ved enkelte mer krevende romutforminger, benyttes prefabrikkert skjørt som en del av byggsystemet. Vi bygger helst prefabrikkert for å ivareta industriell byggemetode. 

 

4. ROM I ROMMET
Helt frittstående rom som skaper egne romløsninger og utnytter mulighetene i åpne arealer.

 


HYBRIDLØSNINGER
Eller med hybridløsninger som kombinerer flere byggemetoder.

Mange fordeler

Tre parametere avgjør når det er tid for planlegging og prosjektering av et kontor. Tid, miljø og økonomi. Det er nettopp dette som er Modusmetodens styrke.

Et sirkulært system

Innredning med systemvegger fra Moelven Modus er det beste miljøvalget. Du innreder med et kretsløpstilpasset og miljøgodkjent byggesystem.