Hopp til innholdet

Hva skal vi bruke kontorene til?

Hva skal vi bruke kontorene til, og hvordan ser en mulig bransjeutvikling ut? Les svarene fra Staffan André, Head of Real Estate and Facility Management International, SEB samt styremedlem i IFMA Sverige.

Hva tenker SEB om etablering av nye arbeidsplasser?

Vi ser alltid arbeidsplassene våre i et langsiktig perspektiv. Vi har utarbeidet en prosess internt for hvordan vi arbeider med lokale prosjekter der vi tar hensyn til ulike faktorer ved flytting eller ombygging. Vi vurderer varigheten på leieavtaler ut fra hvilke behov vi har for den aktuelle eiendommen, og søker alltid fleksibilitet i våre leieavtaler.

I tiden fremover tror Staffan André at det blir stadig viktigere med en mer fleksibel varighet på leieavtaler, noe som igjen kan stille nye krav til hvordan brukeren ser på kostnaden for tilpasning for leietaker.

Hva skal vi egentlig bruke kontorene til? – Hva tenker vi at det skal skje der, og hvordan kan lokalene støtte virksomheten best mulig?

Vi prøver å skape lokaler som støtter virksomhetens behov når det gjelder samarbeid, konsentrasjonsarbeid og samvær. 
Dagens virksomheter, og særlig teknologiselskaper som Apple, Google og Facebook, sier: 

Vi overlater ikke utilsiktede nyvinninger til tilfeldighetene. Slike selskaper prøver å finne nye måter å fremme samhandling på mellom ansatte som normalt ikke jobber sammen. Hensikten er at disse tilfeldige møtene ansikt til ansikt mellom personer med ulik kompetanse, kan utløse nye ideer, føre til nye løsninger eller i det minste styrke fellesskapet på arbeidsplassen.

Hvordan ser SEB på arbeidsplassen ut fra den fysiske innredningen?

Teknologi, byggemateriale og innredning sammenfaller. På kontorer rundt om i Sverige ser vi at møtene stadig oftere foregår i den åpne planløsningen fremfor i de tradisjonelle møterommene. Det betyr at vi må tenke teknologi der vi tradisjonelt sett ikke gjorde det tidligere. 
Omstillingen i virksomheter skjer også raskere innen visse deler der prosjekter startes og endres over tid. Slike prosjekter kan ha ulike behov for aktivitetsrom, og derfor er det viktig med fleksible rom som kan monteres/demonteres over helgen og der innredningen kan endres over natten.

Sensorer og Big Data

Muligheten for å samle inn og analysere store datamengder påvirker også oss som arbeider med lokaler. Med sensorer som kan måle bruk og utfyllingsgrad kan hvert aktivitetsrom/område vurderes ut fra om det brukes eller ikke, og dette gir verdifulle data om hvordan lokalene bør endres. Dette er bare i startfasen, men vil bli stadig mer vanlig på kontorer rundt om i Sverige.

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?